Het allereerste begin….

Kalkriese, een boerengehucht. Nu is Kalkriese verbonden aan een stukje Romeinse geschiedenis, de Varus Schlacht

De oorsprong van de familie Frugte gaat terug naar Duitsland. Of de familienamen nu Vrugte, Früchten, ten Fruchten of te Fruchten is, de voorouders komen vanuit het oosten. Haarsdorf, Tecklenburg, Engter, Kalkriese zijn plaatsnamen waar de 17e en 18e eeuwse Früchtes onder andere zijn getraceerd. Van daaruit hebben de Früchtes zich uitgezwermd naar vooral het westen, naar Nederland en in de 19e eeuw en 20e eeuw naar vooral Amerika en Australië.

Wij concentreren ons op de gehuchten Kalkriese en Engter.  Door via de registers van de burgerlijke stand in Nederland terug te gaan naar het begin van de 19e eeuw en via doop-, trouw- en sterfteregisters naar de 18e eeuw komen we uiteindelijk terecht in Engter.

Daar konden we uiteindelijk via de kerkregisters van het Kirchspiel Engter veel te weten komen over onze voorvaderen. En met name vooral ook dank zij de transcripties van J.G. Voortman, die gedurende een lange periode de kerkboeken heeft doorgeworsteld en de geschreven teksten heeft omgezet in gedrukte teksten. Wie belangstelling heeft, kan eens kijken op de website http://arch.vortmes.nl/.

Johan Heinrich (Henrich) Früchte, geboren in 1736, hebben we hier voorlopig als onze stamvader neergezet. Hij is op 2 september geboren in Kalkriese, behorende bij de kring van de Evangelisch Lutherse Kerk in Engter.  Hij was de zoon van Johann Heinrich Früchte en Margaretha Graves. Johan  overleed op 12 januari 1793.

Onze stamvader trad op 17 oktober 1760 in het huwelijk met Catherina Margaretha Vollmer, 23 jaar oud. Catherina zag in maart 1737 het levenslicht en was de dochter van Johann Diederich Vollmer en Maria Adelheid. Uiteindelijk stierf zij in 1800 op 62-jarige leeftijd.

St. Johannis Kirche Engter

Dat uiteindelijk de plaats Kalkriese opdook als de geboortegrond van Johan Heinrich Früchte kwam vooral ook door de naspeuringen van Hanneke Frugte, die in contact kwam met een historicus uit de omgeving van Tecklenburg. Zij verwees door naar een kennis die veel onderzoek had gedaan naar families in Engter en Kalkriese. Hanneke kwam er zodoende achter dat een Johan Henrich Früchte in 1767 was geboren in Kalkriese. Toch was dit niet de persoon die naar Holland vertrok. Immers,  hij overleed al na zes dagen. Een jaar later werd opnieuw een Johan Henrich (Heinrich) Früchte geboren. We mogen aannemen dat hij degene was die uiteindelijk in Linschoten terecht kwam. Met zijn vrouw Margaretha Alida Opten (Optom, Opton).

Johann Heinrich Früchte en zijn nakomelingen

Johann Heinrich Früchte, geb. Kalkriese 1695, † ald. 20 nov. 1745, tr. 1730 Margaretha Graves.

 

Uit dit huwelijk:
1. Johan Henrich Fruchte,  geb. Engter 2 sept. 1736, † ald. 12 jan. 1793, tr. 17 okt. 1760 Catherina Margaretha Vollmer, geb. 16 maart 1737, † 6 maart 1800, dr. van Johann Diederich en Maria Adelheid.
2. Claus Henrich Fruchte, geb. Kalkriese sept. 1739.
3. Anna Adelheit Fruchte, geb. Kalkriese nov. 1742, ged. Engter 2 dec. 1742.

 

II. Johan Henrich Früchte, geb. Engter 2 sept. 1736, † ald. 12 jan. 1793, tr. 17 okt. 1760 Catherina Margaretha Vollmer, geb. 16 maart 1737, † 6 maart 1800, dr. van Johann Diederich en Maria Adelheid.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Adelheit Früchte, geb. 16 april 1762.
2. Johan Herbord Früchte, ged. 9 sept. 1764.
3. Johann Henrich Früchte, geb. 2 april 1767, † 8 april 1767.
4. Johan Heinrich Früchte, geb. Engter 10 juni 1768, † 23 sept. 1823, tr. Loenen 12 juli 1799 Margaretha Alida Opten, geb. 14 mei 1772, † 13 maart 1863, dr. van Thomas en Anna Gerdrud Köpkes.
5. Johan Ernst Früchte, ged. Engter 30 april 1775.
6. Johan Hermann Früchte, ged. Engter 8 nov. 1778.
7. Christian Friederich Früchte, ged. Engter 25 nov. 1781.

 

 

 

 

Kalkriese was de Heimat….

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: