Werken als grasmaaier bij Huis te Linschoten

GrasmaaiersJohan Heinrich Früchte werd als zoon van Johan Heinrich Früchte en Catherina Margaretha Vollmer geboren in 1768. Ook de datum van 1767 werd genoemd, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Die Johan Heinrich overleed al na zes dagen, waarna een jaar later opnieuw een Johan Heinrich werd geboren met dezelfde ouders.

Eerst even een overzicht van alle broers en zussen van Johan Heinrich:

1 Maria Adelheit Früchte , geboren op 16-04-1762. Zij is gedoopt op 18-04-1762. Maria is overleden.
2 Johan Herbord Früchte . Hij is gedoopt op 09-09-1764.
3 Johann Henrich Früchte , geboren op 02-04-1767. Hij is gedoopt op 05-04-1767. Johann is overleden op 08-04-1767, 6 dagen oud. Hij is begraven op 08-04-1767.
4 Johan Heinrich Fruchte, geboren op 10-06-1768 in Engter.
5 Johan Ernst Früchte . Hij is gedoopt op 30-04-1775.
6 Johan Hermann . Hij is gedoopt op 08-11-1778.
7 Christian Friederich Früchte. Hij is gedoopt op 25-11-1781.

 

Dan duikt ook nog ene Gerrit Vrugte op. Hij overleed in 1841 in Abcoude-Baambrugge. Volgens de burgerlijke stand was hij de zoon van Johan Heinrich Früchte en Catherina Margaretha Vollmer (Vollmeer geschreven) en was hij 80 jaar toen hij overleed. Echter, volgens een overlijdensakte uit 1822 van zijn zoon Hendrik was deze Gerrit Vrugte in 1822  53 jaar. Dan zou hij in 1769 of daaromtrent moeten zijn geboren en niet in 1761. In 1829 wordt bij het huwelijk van zijn zoon Gerrit de leeftijd van de vader opgegeven als 65 jaar. Wordt weer een ander geboortejaar derhalve. Die gegevens zijn echter niet terug te vinden in de transcripties van de gegevens van de Evangelisch Lutherse kerk in Engter. Voorlopig is het nog even onduidelijk of hij inderdaad een broer is van Johan Heinrich Früchte, geboren in 1768.
Vermoedelijk ergens in de jaren negentig van de 18e eeuw vertrok Johan als één van de Holland Gängers naar Holland om uiteindelijk via Loenen in Linschoten te belanden. Daar ging hij aan het werk als tuinman, grasmaaier, landarbeider, bij het Huis te Linschoten. Voor meer informatie over de hannekemaaiers, zoals ze in Nederland werden genoemd, zie onder meer de website van Wikipedia. Ook zou Johan klompenmaker zijn geweest. Dat is niet zo vreemd, want het beroep van klompenmaker was ook in het gebied rond Osnabrück niet onbekend. En leven van alleen het grasmaaien was niet voldoende.
Johan ging volgens het ondertrouwregister van de Lutherse kerk in Amsterdam op 12 juli 1799 in ondertrouw met Margaretha Alida Opton. Als woonplaats werd Loenen opgegeven.
Johan en Margaretha kregen vier kinderen, de jongste, Frederik, werd niet ouder dan vier jaar.
Ondertrouwregister Johan Hendrik Frugte en Margaretha Alida Opton

Gezinsblad van Johan Heinrich Fruchte

Johan Heinrich Fruchte, geb. Engter 10 juni 1768, † 23 sept. 1823, zn. van Johan Henrich Früchte en Catherina Margaretha Vollmer, tr. Loenen 12 juli 1799 Margaretha Alida Opten, geb. 14 mei 1772, † 13 maart 1863, dr. van Thomas en Anna Gerdrud Köpkes.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Fruchte, geb. 3 dec. 1802, † 29 sept. 1878, tr. Linschoten 30 jan. 1824 Aaldert (Albert/Albertus/Aalbert) Jenné, geb. Roozendaal 22 nov. 1799, † Linschoten 28 maart 1846, zn. van Christiaan en Johanna Veenhuijsen.
2. Hendrik Fruchte, geb. Linschoterhaar 22 sept. 1803, † Barwoutswaarder 29 sept. 1872, tr. 1e 6 nov. 1828 Susanne Ten Feld, geb. 1803, † Barwoutswaarder 10 mei 1867; tr. 2e 10 mei 1867 Sanna De Jong, geb. Bodegraven 22 okt. 1824.
3. Karel Fruchte, geb. 23 mei 1805, † 2 juni 1868, tr. 14 mei 1828 Maria Gerritsen, geb. 11 aug. 1796, † 27 nov. 1868, dr. van Garrit Jan Gerretsen en Elsken Van Londen.
4. Frederik Fruchte, geb. 16 aug. 1807, † 21 mei 1811.
5. Kind, geb. 16 mei 1810, † 16 mei 1810.

Johan zoekt zijn geluk in het westen van Nederland

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: