Screen Shot 02-20-17 at 09.11 AM
Officieren van de geneeskundige dienst, nog onwetend wat hen te wachten stond.

‘Het verraad van Lombok’. Zo werd de slachting onder bataljons van de Nederlandse troepenmacht op het eiland Lombok in Indië genoemd die in 1894 plaatsvond. Een onverwachte aanval van Balinese opstandelingen op 26 augustus 1894 op Nederlandse kampementen op een moment waarop de militaire leiding van de eerste gouvernementele Indische expeditie naar het eiland in slaap was gesust door ‘positieve’gesprekken met de Balinese Radja op Lombok. Die deed allerlei toezeggingen op voorwaarden die aan hem werden gesteld. Zonder overigens er een handtekening onder het contract te plaatsen…

Tientallen doden en vele gewonden onder de Nederlanders waren het gevolg. Deze onverhoedse aanval moet zeer waarschijnlijk ook het leven hebben gekost aan de hospitaalbediende Karel Frugte. Aanvankelijk behoorde hij eind augustus volgens krantenberichten nog tot de vermisten.

Enkele dagen later werd zijn naam genoemd als één van de gesneuvelden.

Karel Frugte, geboren in 1863 in Hillegom, was de zoon van Hendrik Frugte. Hij was één van de vijf zoons van Hendrik die getrouwd was met Wilhelmina Brouwer. Deze Hendrik kan gemakkelijk worden verward met zijn neef Hendrik. Beiden zagen het levenslicht in 1829, de één was de zoon van Hendrik Fruchte, geboren in 1803, de ander de zoon van Karel Fruchte, geboren in 1805, beiden weer kinderen van Johan Hendrik (Heinrich) Früchte en Margaretha Alida Opten.

Over de strijd op Lombok is op diverse sites veel te lezen. Zie onder meer de site van de Nederlandse krijgsmacht , Wikipedia en de site van isgeschiedenis.nl  die een meer genuanceerd beeld geeft.

Gezinsblad van Hendrik Fruchte

Hendrik Fruchte, geb. Linschoten 4 sept. 1829, Opzichter stadskantoor Amsterdam, † Amsterdam 7 sept. 1897, zn. van Hendrik en Susanne Ten Feld, tr. Lisse 1 dec. 1859 Wilhelmina Brouwer, geb. Hillegom 6 maart 1833.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Frugte, geb. Lisse 14 jan. 1860, tr. Amsterdam 31 okt. 1883 Cornelia Geertruida Schrunder, geb. 1862.
2. Albertus Frugte, geb. Hillegom 28 sept. 1861, Bediende, Koffiehuishouder 1897-, kelner 1900-, cafehouder 1916-, † 2 nov. 1933, tr. Amsterdam 24 april 1884 Christina Angenita Louisa Hankart, geb. Amsterdam 9 sept. 1862.
3. Karel Frugte, geb. Hiillegom 8 nov. 1863, † Indië 1894.
4. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Hillegom 3 dec. 1865, wijnkopersknecht, † Amsterdam 27 sept. 1912, tr. Amsterdam 26 mei 1887 Johanna Maria De Vogel, geb. Amsterdam 23 jan. 1861.
5. Pieter Frugte, geb. Beverwijk 26 jan. 1868, tr. Amsterdam 30 juli 1896 Jannetje Van Wettum.

Hospitaalbediende Karel Frugte gesneuveld op Lombok

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: