worm007emme01ill28In Noordwijk Binnen zag op 13 november 1833 Gerardus Scheepmaker het levenslicht. Hij was de zoon van Leendert Leendersz. Scheepmaker en Teuntje Lindhout. Leendert was schoenmaker. Dat wil zeggen, hij maakte het schoeisel, dit in tegenstelling tot een schoenlapper die schoenen repareerde.

Gerardus (Gerrit of Gerard) verloor zijn ouders al op jeugdige leeftijd. Zijn vader overleed toen hij acht jaar was, zijn moeder stierf in 1849, toen hij 15 jaar oud was.

Gerardus moest dus al snel zijn kost zien te verdienen. Op 12 juli 1860, op een kille, natte dag, trouwde Gerardus met Cornelia Kruijswijk, die uit Noordwijkerhout kwam. Daar traden zij ook in het huwelijk. Gerrit, laten we Gerardus zo maar noemen, was toen al veldwachter in Portugaal,  een plaatsje aan het Hollands Diep, gelegen beneden Rotterdam. Het was geen vetpot voor het gezin want veldwachter was een beroep waarin neveninkomsten wel heel welkom waren. In het begin ontving een veldwachter een jaarwedde van zelden meer dan honderd gulden. Een heel karig loon en het was ook niet voor niets dat de autoriteiten toestemming gaven voor neveninkomsten.

Gerrit en zijn vrouw kregen in Portugaal twee kinderen, waarna Gerrit in Numansdorp (vermoedelijk in 1864) een aanstelling als veldwachter kreeg. Die functie bleef hij uitoefenen tot in de jaren negentig. Daar, in Numansdorp, werden nog eens tien kinderen geboren.  Van de twaalf kinderen overleden er drie binnen enkele maanden. het eerste kind, Teuntje, werd geboren in 1861. Het laatste kind, Petronella Hendrika, zag in 1882 in Numansdorp het levenslicht.

Gerrit maakte nog wel mee dat zijn schoonzoon, Karel Frugte, die in 1891 met zijn dochter Maria trouwde, ook veldwachter werd. Later pas, want Karel monsterde eerst aan als scheepskok bij de marine. Gerrit overleed uiteindelijk op 65-jarige leeftijd in Numansdorp.
Hoe is het verder met de kinderen van Scheepmaker gegaan? Maria en Johanna trouwden opeenvolgend met Karel Frugte. Gerardina ging met haar man Carel Gangel naar Zuid-Afrika, waar zij uiteindelijk in 1908 al overleed. De vijfde, Alida Johanna, trouwde met een onderwijzer, Krijn Lengkeek en overleed uiteindelijk in Rotterdam als weduwe in 1944. Krijn en Alida lieten drie kinderen na. Leentje, geboren in 1872, trouwde met Siepko Pool, tuinman van beroep. Zij stierf in 1955 in Haarlem. Siepko en Leentje kregen vijf kinderen.
Cornelia Scheepmaker, geboren in 1875, huwde Gijsbertus Laros. Gijs overleed al vrij snel, nog voor 1918, het jaar waarin Cornelia zelf overleed, ook in Haarlem. De jongste zoon, Gerard, geboren in 1879, bleef ongehuwd. Hij werd nachtwaker en woonde uiteindelijk in Haarlem op hetzelfde adres als zijn oudste zus, Teuntje, die ook ongehuwd bleef. Beiden overleden kort na elkaar in 1939.
De jongste dochter Petronella trouwde op latere leeftijd met de weduwnaar Gerard Kruijswijk, een politieman met drie kinderen. Petronella kreeg zelf een dochter, Francisca. De vader is onbekend. Francisca heeft ook de naam van haar moeder gekregen. Zij trouwde later met één van de zoons van haar stiefvader, Pieter, die ook agent van politie was.

 

Gezinsblad van Gerardus Scheepmaker

Gerardus Scheepmaker, geb. Noordwijk Binnen 13 nov. 1833, † Numansdorp 19 aug. 1897, zn. van Leendert Leenderszoon en Teunisje Pietersdr Lindhout, tr. Noordwijkerhout 12 juli 1860 Cornelia Kruijswijk, geb. Noordwijk 2 juni 1838, † Haarlem 22 nov. 1911, dr. van Gerrit en Gerritje Geertrui Colijn.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Cornelia Scheepmaker, geb. Portugaal 23 april 1861, † Haarlem 14 mei 1929.
2. Gerardus Leendert Scheepmaker, geb. Portugaal 20 okt. 1862, † ald. 1863.
3. Gerardus Leendert Scheepmaker, geb. Numansdorp 5 nov. 1864, † ald. 31 jan. 1865.
4. Gerardina Maria Scheepmaker, geb. Numansdorp 18 okt. 1865, † Driefontein Zuid-Afrika 8 jan. 1908, tr. Numansdorp 15 nov. 1889 Carel Frederik Bernardus Gangel, geb. Borne 15 nov. 1856, Onderwijzer, Evangelist, † Driefontein Zuid-Afrika 3 febr. 1908.
5. Alida Johanna Scheepmaker, geb. Numansdorp 13 jan. 1868, † Rotterdam 23 okt. 1944, tr. Numansdorp 13 febr. 1891 Krijn Lengkeek, geb. Hoogvliet 5 juli 1871.
6. Leendert Gerardus Scheepmaker, geb. Numansdorp 29 nov. 1869, † ald. 17 dec. 1869.
7. Maria C. Scheepmaker, geb. Numansdorp 25 nov. 1870, † Haarlemmermeer 1 jan. 1912, tr. Numansdorp 1 mei 1891 Karel Frugte, geb. Zevenhoven 26 nov. 1870, † Amsterdam 12 dec. 1948, zn. van Hendrik en Dirkje Slag; hij hertr. Haarlem 10 juli 1912 Johanna Hendrika Scheepmaker (10).
8. Leentje Johanna Scheepmaker, geb. Numansdorp 11 nov. 1872, tr. Haarlem 21 mei 1902 Siepko Pool, geb. Zuidbroek 16 nov. 1875, Tuinman, † Haarlem 17 febr. 1950.
9. Cornelia Gerarda Scheepmaker, geb. Numansdorp 3 maart 1875, † Haarlem 14 maart 1918, tr. Numansdorp 28 mei 1897 Gijsbertus Laros, geb. Delft 30 sept. 1872, † vóór 1918.
10. Johanna Hendrika Scheepmaker, geb. Numansdorp 10 april 1877, † Amsterdam 21 dec. 1935, tr. Haarlem 10 juli 1912 Karel Frugte, geb. Zevenhoven 26 nov. 1870, † Amsterdam 12 dec. 1948, zn. van Hendrik en Dirkje Slag en wedr. van Maria C. Scheepmaker (7).
11. Gerardus Leendert Scheepmaker, geb. Numansdorp 2 okt. 1879, † Haarlem 2 jan. 1929.
12. Petronella Hendrika Scheepmaker, geb. Numansdorp 25 juli 1882, † Sassenheim 15 jan. 1977, tr. Haarlem 16 aug. 1922 Gerardus Kruijswijk, geb. Rheden 2 febr. 1876, Agent van politie.

 

Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 2 sept. 2017 17:11:57

Beroep van veldwachter geen vetpot voor Gerrit

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: