Willem La Grouw sjouwde voor vrouw en kinderen

 

corenndragerDe negentiende eeuw was voor velen geen leuke tijd. Armoede, beroerde woonomstandigheden, grote gezinnen, net voldoende inkomsten om in leven te blijven. Voor Willem La Grouw was het niet anders. Hij had een baantje gevonden voor de allerarmsten. Korendrager. Sjouwen in de graanhandel. Zakken graan van schepen naar pakhuizen. Het leven was voor hem zeker geen pretje.

Het kon niet anders dat de kinderen als ze oud genoeg waren werk moesten zoeken om in het onderhoud van het gezin te kunnen voorzien of om hun eigen kleren te kunnen kopen. Maria was de moeder, die kinderen baarde en de huishoudelijke taken zo goed en kwaad als het kon voor haar rekening moest nemen. De levensomstandigheden waren in die tijd erbarmelijk. Veel te kleine woningen, sanitaire voorzieningen waren er niet of nauwelijks.

Het leven van Willem was zwaar. Hij werd in 1815 in Amsterdam geboren als zoon van Johannes La Grouw, die zelf uit Naaldwijk kwam en Vennegie Douwes uit Nieuwendam. Zijn moeder overleed al in 1823, zijn vader had ook een broze gezondheid en overleed uiteindelijk in het Gasthuis in 1831.

Wat restte voor Willem en zijn twee jongere zussen Geertje en Hendrika was het Diaconie weeshuis. Zoals zoveel andere Amsterdamse kinderen, die al vroeg hun ouders verloren. Wat Willem in de periode tussen 1831 en 1842 deed, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Misschien vond hij al vroeg zijn baantje als korendrager. Misschien slaagde hij erin om ook nog andere werkzaamheden te verrichten. Duidelijk is wel, dat toen hij in 1842 in Amsterdam trouwde met Maria Jesse, hij al korendrager was.

Willem en Maria kregen voor zover bekend tien kinderen van wie er twee, beiden jongens en vernoemd naar hun vader, binnen enkele jaren overleden.  

Gezinsblad van Willem La Grouw

Willem La Grouw, geb. Amsterdam 17 aug. 1815, † ald. 20 maart 1889, zn. van Johannes La Grouw en Fennegien (Vennegie) Douwes Aukes, tr. Amsterdam 3 aug. 1842 Maria Jesse, geb. Amsterdam 24 jan. 1817, † ald. 2 jan. 1881, dr. van Coenraad en Maria Gussenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Willem La Grouw, geb. Amsterdam 1843, † ald. 7 dec. 1846.
2. Maria Margaretha La Grouw, geb. Amsterdam 19 aug. 1845, tr. Amsterdam 6 dec. 1865 Willem Meur, geb. Amsterdam 20 dec. 1839, koperslager.
3. Willem La Grouw, geb. Amsterdam 1848, † ald. 10 febr. 1850.
4. Jacomina Hendrika La Grouw, geb. Amsterdam 1849.
5. Joannes Koenraad La Grouw, geb. Amsterdam 26 maart 1850, † ald. 16 maart 1906, tr. Amsterdam 20 aug. 1873 Elisabeth Seijmonsbergen, geb. Amsterdam 17 april 1853.
6. Coenraad La Grouw, geb. Amsterdam 24 sept. 1852, † ald. 14 nov. 1911, tr. 1e Amsterdam 15 febr. 1882 Antje Proper, geb. Nieuwendam 22 maart 1861; tr. 2e Amsterdam 1884 Johanna Maria van Haaren, geb. Den Haag 1857.
7. Willem La Grouw, geb. Amsterdam 4 febr. 1855, † ald. 7 sept. 1937, tr. 1e Amsterdam 28 febr. 1877 Maria Vroom, geb. Amsterdam 2 aug. 1855, † ald. 17 sept. 1889; tr. 2e Amsterdam 28 aug. 1890 Johanna Elisabeth Van Deventer, geb. Amsterdam 11 jan. 1860, † ald. 29 nov. 1942.
8. Dirk La Grouw, geb. Amsterdam 11 febr. 1857, kistenmaker, tr. 1e Amsterdam 28 febr. 1883 Geertruida Velderman, geb. Amsterdam 22 juni 1861, Dienstbode; tr. 2e Amsterdam 2 okt. 1890 Helena Susanna Monsees, geb. Amsterdam 1865.
9. Johanna Maria La Grouw, geb. Amsterdam 30 aug. 1860, tr. Amsterdam 26 okt. 1882 Frederik Johannes Du Buij, geb. Amsterdam 12 april 1858.
10. Maria La Grouw, geb. Amsterdam 23 febr. 1866, tr. Amsterdam 9 juni 1886 Henricus Cornelis Scholten, geb. Amsterdam 10 aug. 1859.

 

Het gezin La Grouw woonde jarenlang eerst aan de Korendragersgang nummer 45 op het Prinseneiland. Andere adressen waar Willem met zijn gezin woonde waren onder andere Nieuwezijds Kolk, Goudsbloemstraat, Egelantiersstraat en Jacobstraat. De foto van het huis links moeten we zien als een voorbeeld van een woning, waarin Willem en zijn gezin zou kunnen hebben gewoond. Het zou zo maar ook een deel van de woning geweest kunnen zijn.
Korendrager…een baantje voor de allerarmsten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: