Het oude kerkje aan de Kortenhoefse Dijk

De Scheepmakers hebben hun naam niet voor niets gekregen. Botenbouwers. Dat zullen zij in eerste instantie zijn geweest. Maar de nakomelingen van de eerste Scheepmakers zullen niet altijd boten hebben gebouwd. Dirck Cornelisse Scheepmaker, geboren in Kortenhoef in de tweede helft van de zestiende eeuw, zou een watermolenaar zijn geweest.

Kortenhoef is een oud veendorp. De oorspronkelijke naam was Curtevenne (1156) of Curtenvene. Later veranderde de naam in Curtenhoven, Cortehoeven en vanaf 1444 in Cortehoeff (Bron: Plaatsnamengids). 

Het kerkje aan de Kortenhoefsedijk (dateert uit de 16e eeuw) was zo ongeveer de kern van het dorp. Groot was het niet. Er woonden in de zeventiende eeuw hooguit 150 tot 200 personen in het dorp. In 1675 waren het 87 gezinnen, met in totaal 207 personen. Later breidde het dorp zich pas uit en ontstond door vervening eindelijk meer werkgelegenheid.

Zo gek was het dus niet dat Dirck een watermolenaar was. Ongetwijfeld was het ook zijn vader en één of meerdere van zijn kinderen. Het was een beroep waarbij specifieke vaardigheden noodzakelijk waren en de molenaars moesten vooral ook gevoel hebben voor het weer. Het is normaal dat het beroep van vader op zoon werd overgedragen, want ervaring speelt een belangrijke rol en wie kan dat beter overbrengen dan de vader op zijn zoon?

De watermolenaar woonde met zijn gezin in de molen. De ruimte was beperkt. Slaapgelegenheid op de molenzolder, de verblijfsruimte op de begane grond. Het is niet duidelijk of Dirck eigen baas was of in dienst van een polderbestuur. Dat laatste is het meest waarschijnlijk. Het loon zal heel bescheiden zijn geweest, zo weinig zelfs dat de familie Scheepmaker neveninkomsten moest verzinnen. Misschien het verbouwen van eigen groente, vis vangen in de sloten of kleren maken.

 

Kortenhoef. Een veendorp met watermolenaars

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: