Nieuwmarkt 19e eeuw. Verkocht Gerrit hier zijn bloemen? (foto Jacob Olie)

 

Gerrit in de wereld van bloemen en kamerplanten

Wie speurt naar zijn familieverleden doet vaak verrassende ontdekkingen. Broers die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip trouwen, beroepen die in de familie regelmatig terugkeren (veldwachter bijvoorbeeld), veel kindersterfte (maar dat is in de negentiende eeuw weer niet echt verrassend) of voorvaderen die hun roots in Duitsland hebben. Ook was het vaak armoede troef. Vaak? Bijna uitsluitend!

In de speurtocht naar het familieverleden komen we ook de naam van Gerrit Hendrik de Kruijf tegen. De grootvader van mijn moeder, Johanna Elizabeth de Kruijf. Gerrit was tot aan zijn dood in 1914 bloemist in Amsterdam. Hetgeen nog niet betekende dat hij in een winkel bloemen verkocht. Onder een bloemist werd in die tijd iets anders verstaan dan nu. In de achttiende en het grootste deel van de  negentiende eeuw werd de term uitsluitend gebruikt voor personen die wij nu bloembollenexporteurs zouden noemen.

Gerrit zou ook bloemist kunnen zijn geweest op de Amsterdamse Bloemenmarkt bij het Muntplein. Wie zal het zeggen? Feit is wel dat één van de eerste bloemenwinkels in de tweede helft van de 19e eeuw te vinden was in Amsterdam, 1872 wordt dan genoemd als eerst bekende jaartal. Het zal toch niet dat hij daar in dienst was…Of zelf die bloemenwinkel was begonnen als negentienjarige?

Een bloemist was in die tijd ook iemand die vooral kamerplanten verkocht. Verse bloemen als versiering in huis kwam pas aan het eind van de negentiende eeuw in de belangstelling. En met name Aalsmeer profiteerde hiervan want hier ontstond een bedrijfstak van wereldformaat.

Terug even naar Gerrit. Hij werd geboren op 18 april 1853 om twee uur ‘s nachts, op 18 april 1853 als zoon van Evert de Kruijf en Cornelia Huiberta van Soest. Evert was een metselaarsknecht, Evert’s  vader Jan een….jawel, veldwachter. Gerrit is op zeker moment richting Amsterdam vertrokken, waar hij Hendrika Susanna Katté leerde kennen, een dienstbode, acht jaar ouder dan Gerrit, wonende aan de Buitensingel nummer 55, nu de Nassaukade. Op dat adres werden vermoedelijk heel wat kamers verhuurd, gezien de vele dienstbodes die op dat adres woonden. Een leuke bijverdienste voor de hoofdbewoner Lubertus Fernhout, die verder geen beroep meer had. Vroeger was die man onderwijzer. Gerrit en Hendrika trouwden uiteindelijk op 14 mei 1879 in Amsterdam.

Het echtpaar is in Amsterdam meerdere keren verhuisd. Van de Marnixstraat naar de Nieuwendijk, vervolgens de Bilderdijkstraat en daarna Korte Blekerspad. Vervolgens jarenlang de Haarlemmerweg, om uiteindelijk terecht te komen in de Watergraafsmeer. Gerrit en Hendrika kregen voor zover bekend drie kinderen. In het bevolkingsregister zijn op diverse woonadressen ook niet meer kinderen geteld. Als eerste kwam Cornelia Huberta ter wereld, geboren op 16 maart 1880. Zij trouwde in 1907 met Gerrit Bouwer uit Twisk. Hendrika Susanna kwam als tweede, zij werd geboren op 18 juni 1884. Daarna volgde Evert, geboren op 25 oktober 1886.

Het gezin van Gerrit en Hendrika:

Gerrit Hendrik De Kruijf, geb. Driebergen 18 april 1853, Bloemist, † Watergraafsmeer 23 juni 1914, zn. van Evert en Cornelia Huiberta Van Soest, tr. Amsterdam 14 mei 1879 Hendrika Susanna Katté, geb. Amsterdam 6 dec. 1845, † ald. 20 okt. 1918, dr. van Johannes Jacobus en Susanna Appels.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Huberta de Kruijf, geb. Amsterdam 16 maart 1880, tr. Sloten 19 dec. 1907 Gerrit Bouwer.
2. Hendrika Susanna de Kruijf, geb. Amsterdam 18 juni 1884.
3. Evert De Kruijf, geb. Amsterdam 25 okt. 1886, † 27 febr. 1967, tr. Sloten 1 mei 1914 Theresia Elisabeth La Grouw, geb. 22 maart 1892, † 20 okt. 1982, dr. van Willem en Johanna E. van Deventer.

Gerrit de Kruijf bloemist tot zijn dood

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: