Veldwachter Karel Frugte op alle fronten actief

Karel Frugte, foto uit 1937

Een markant persoon uit de familiegeschiedenis is ongetwijfeld Karel Frugte, zoon van Hendrik Frugte, die als godsdienstonderwijzer en voorganger in de negentiende eeuw een zeer gelovig man was. Karel werd geboren in Zevenhoven, in 1870.  Hij was enig zoon en volgens overlevering kon hij niet zo goed overweg met zijn vader.

Nu gebeurt het wel vaker dat vader en zoon niet altijd door één deur konden en of dit ook invloed heeft gehad op zijn latere leven valt niet te zeggen. Feit is wel dat Karel een man was die op alle fronten heel actief was. Zowel in bed (achttien kinderen van twee vrouwen), als in allerlei werkzaamheden en bestuurlijke functies die hij in zijn leven vervulde.

Laten we het eens op een rijtje zetten:

Timmerman, bakker, scheepskok, veldwachter in Dordrecht, Nieuw-Vennep, Hoofddorp, veilingmeester/directeur veiling in Hoofddorp, administrateur (voor het gemak noemde hij zich ook nog accountant), secretaris politiebond, zelfs nog even journalist, oprichter christelijke mannenbond, secretaris/administrateur kerkelijke genootschappen en waarschijnlijk is er nog wat vergeten. Deze gegevens kwamen in ieder geval boven water na het inzien van gezinskaarten, woningkaarten, trouwaktes enzovoort.

Het is uitermate boeiend te bedenken hoe hij het allemaal moet hebben geregeld. Duidelijk moge zijn dat zijn twee echtgenotes, Maria Cornelia Scheepmaker en haar zus Johanna Hendrika, waarmee hij in 1913 in het huwelijk trad na het overlijden van Maria, een zware taak hadden.

De woningen waar zij verbleven moesten vaak te klein zijn geweest. Verhuisd van Numansdorp naar Hellevoetsluis, Nieuwerhoorn, Dordrecht, Nieuw-Vennep, Hoofddorp, diverse adressen in Amsterdam met als laatste Amsterdamse adres de Willem Beukelsstraat nummer 38, waar hij ook zijn laatste adem uitblies.

In de Saamwerker, het maandblad van de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, werden veel woorden aan hem gewijd:

,,Zondag 12 december 1948 is de sterke eik Karel Frugte geveld. Het is zwaar verlies voor onze Bond. Hij was één der oprichters, de eerste voorzitter en nog was hij vicevoorzitter…..Wie hem kende kan hem herinneren met een gulle lach op het gelaat. Hij zaaide licht en straalde warmte uit.’’

,,Woensdag 1 December had een schijnbare lichte griep hem zo in de greep, dat hij aan het bed gebonden werd. Maar de slaande engel kwam voor allen onverwacht. Op vrijdag 3 December moest hij voor de overmacht buigen. Hij werd ernstig ziek.’’

Een week later, zaterdagavond 11 december, wilde hij zijn kinderen bij zich hebben. ,,Gelijk aartsvader Jacob weleer, heeft hij ze allen een ieder naar behoefte toegesproken. Daarna heeft hij met allen gebeden.’’ Zondagavond om zeven uur sloot Karel Frugte definitief zijn ogen.

In het Orgaan van de Christelijk Gereformeerde Kerken werd ook stilgestaan bij het overlijden van Karel. ,,Vooral in het westen van het land was hij een geziene figuur in ons kerkelijk leven. Bijna iedere particuliere Synode en vele Generale Synodes telden hem onder haar leden. Zijn vrienden konden zien en merken dat hij ouder werd, maar zijn opgewektheid en levenslust waren nog ongebroken.’’

Karel was vele jaren de administrateur van de Synodes en had het financieel beheer in handen. Totdat de eik opeens werd geveld….

Toch werden niet allemaal positieve woorden over Karel Frugte gesproken. Hij zou streng zijn geweest. Weinig thuis. Een beetje sinister iemand. Erg gelovig. Rechtlijnig. Aan tafel mocht niet worden gesproken. Hij zou gespeculeerd hebben. Failliet zijn gegaan. Zondagsrust was ook echt zondagsrust. Hij zou meer zijn geïnteresseerd in maatschappelijke erkenning dan om zijn kinderen hebben gegeven. En dat waren er nogal wat…..

Maar toch, zijn huis stond altijd open. Het was een komen en gaan van kinderen, schoondochters en schoonzoons, die bij hem voor korte of langere tijd in de Willem Beukelsstraat in Amsterdam woonden. Ook na de dood van zijn tweede vrouw Johanna Hendrika Scheepmaker. Maar wie weet, was dat voor hem ook wel zo gemakkelijk….stond het avondeten om zes uur tenminste op tafel.

Misschien is nog één anekdote interessant om te vermelden: Karel was gedurende een periode van meer dan twintig jaar veldwachter. Maar zijn nevenaktiviteiten begonnen toch te wringen voor de politieleiding. De burgemeester van Haarlemmermeer zag hem in 1912 graag vertrekken…..zie bijgaande afbeelding van het verzoek van de burgemeester aan de Commissaris van de Koningin naar aanleiding van Frugte’s verzoek tot ontslag……

Gezin van Karel Frugte

Karel Frugte, geb. Zevenhoven 26 nov. 1870, † Amsterdam 12 dec. 1948, zn. van Hendrik en Dirkje Slag, tr. 1e Numansdorp 1 mei 1891 Maria C. Scheepmaker, geb. Numansdorp 25 nov. 1870, † Haarlemmermeer 1 jan. 1912, dr. van Gerardus en Cornelia Kruijswijk; tr. 2e Haarlem 10 juli 1912 Johanna Hendrika Scheepmaker, geb. Numansdorp 10 april 1877, † Amsterdam 21 dec. 1935, zuster van zijn eerste echtgenote.

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Karel Hendrik Frugte, geb. Numansdorp 30 okt. 1891, Administrateur, † Den Haag 10 dec. 1945, tr. Dordrecht 23 mei 1923 Alida Johanna Ouborg, geb. Dordrecht 2 sept. 1896, † ald. 16 april 1983, dr. van Johannes en Hendrika (Rieka) Frugte.
2. Cornelia Gerarda (Cor) Frugte, geb. Numansdorp 22 nov. 1893, † Meppel 31 okt. 1981, tr. Haarlemmermeer 3 juni 1919 Willem Uiterwijk, geb. Bloemendaal 27 sept. 1891, Bosbaas, † Rheden 2 mei 1976.
3. Hendrik D. Frugte, geb. Nieuwenhoorn 1 aug. 1897, † Den Helder 17 nov. 1918.
4. Gerarda Helena Frugte, geb. Numansdorp 21 maart 1899, † Zutphen 6 sept. 1944, tr. 1e Amsterdam 9 nov. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 24 nov. 1924) Hendrik Christiaan van El, geb. Amsterdam 28 april 1889, Verpleger, Opzichter Rijksmuseum 1921-, † Enkhuizen 26 aug. 1956; tr. 2e Amsterdam 7 aug. 1935 Jan Albert Poortier, geb. Zwolle 2 aug. 1880, Boekhouder, conciërge, inspecteur verzekeringen, † Amsterdam 24 febr. 1957, gesch. echtg. van Elsiena Edens.
5. Dirk Johan Frugte, geb. Zuid-Beijerland 9 dec. 1900, Ambtenaar der secretarie, Journalist, Adjunct commies 1935-1937, † Amsterdam 9 april 1949, tr. Haarlemmerliede 5 sept. 1923 (door echtsch. ontbonden Amsterdam 5 sept. 1927) Adriana Lokerse, geb. ’s Heer Arendskerk 15 dec. 1900, † Zwanenburg 25 maart 1980.
6. Antonia Cornelia (Annie) Frugte, geb. Dordrecht 18 juni 1902, † Utrecht 19 juli 1989, tr. Utrecht 11 juli 1934 Willem Johannes Westdijk, geb. Utrecht 30 juni 1908, † 19 dec. 1984.
7. Marius Karel Frugte, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1904, † Sutherland Shire 4 april 1964, tr. Amsterdam 15 juli 1925 Teuna Van Oorschot, geb. Amsterdam 19 maart 1906, † Sutherland Shire 1 okt. 1986.
8. Alida Johanna (Alie) Frugte, geb. Haarlemmermeer 14 maart 1906, † Antwerpen 22 sept. 1988, tr. Hector Bossant, geb. Antwerpen 11 sept. 1905, † ald. 12 nov. 1988.
9. Maria Cornelia (Mies) Frugte, geb. Haarlemmermeer 25 aug. 1907, tr. Bussum 11 mei 1932 Hendrik Pieter De Bruin, geb. Bussum 1907, gereedschapsmaker.
10. Johan Hendrik Frugte, geb. Haarlemmermeer 19 nov. 1908, † Amsterdam 6 juni 1980, tr. Amsterdam 21 juni 1933 Elisabeth Wilhelmina Zand, geb. Amsterdam 14 maart 1906, † ald. 17 jan. 1982.
11. Gerardus C. Frugte, geb. Haarlemmermeer 15 mei 1910, † Amsterdam 20 aug. 1979, tr. Amsterdam 27 sept. 1933 Clasina C Eland, geb. Zevenbergen 1 mei 1908, † Oud- en Nieuw Gastel Washington 1982.
12. Karelina Hendrika Frugte, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1911, † Woerden 4 jan. 1991.

Uit het tweede huwelijk:
13. Leonard Johan Frugte, geb. Haarlemmermeer 26 dec. 1913, † Amsterdam 3 aug. 1951, tr. Amsterdam 25 mei 1939 Johanna Elisabeth De Kruijf, geb. Sloten 22 mei 1915, † Heiloo 21 aug. 1999, dr. van Evert en Theresia Elisabeth La Grouw.
14. Hendrika Johanna (Rika) Frugte, geb. Haarlemmermeer 3 dec. 1914, † Amsterdam 13 nov. 1952, tr. Amsterdam 24 april 1941 Cornelis Antonie (Kees) Faber, geb. Amsterdam 24 sept. 1913, † Hoorn 21 febr. 1984, zn. van Sijtze en Gerritje de Visser; hij hertr. Amsterdam 1 mei 1953 Johanna (Joke) E.M.H. Schellinger.
15. Cornelia G. Frugte, geb. Haarlemmermeer 4 maart 1916, † Den Haag 6 febr. 1998, tr. Watergraaafsmeer 4 mei 1939 Hendricus Christiaan Kruis, geb. Amsterdam 8 febr. 1911, † Frankrijk 5 dec. 1983.
16. Petronella Frugte, geb. Haarlemmermeer 21 april 1917, † ald. 1 april 1918.
17. Hendrik Frugte, geb. Haarlemmermeer 18 mei 1919, † Apeldoorn 3 jan. 1999, tr. 1e 18 april 1946 Annechien Kassies, geb. Lemmer 4 april 1918, † Apeldoorn 1 mei 1993; tr. 2e 1996 Wilma Tuls (Vogelzang), geb. Holland, Michigan 1916, † Michigan 14 mei 2010.
18. Karel Frugte, levenloze zoon, geb. Amsterdam 2 febr. 1924.
Een gulle lach totdat de eik definitief werd geveld….

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: