Gedreven, ambitieus en eigenzinnig

 Grafschrift van voorganger Frugte

Hier rust het stofflijk overschot
Van HENDRIK FRUGTE, die tot
In den grijzen ouderdom,
Den kansel in Gods Kerk beklom.
Hij heeft, als gaarn getrouwe knecht,
Gods volk den vrede aangezegd,
Den goddeloozen ”t wee verkond,
Dies erfde hij, naar ”s Heeren mond,
De krone der rechtvaardigheid,
Den trouwen dienstknecht toegezeid.

Vaak is het moeilijk iets te vinden over het verleden van onze voorouders, maar dat geldt zeker niet voor Hendrik Frugte, geboren in 1829 als zoon van Karel Fruchte en Maria Gerritsen.
Hendrik was een bevlogen en gedreven man, die in het lager christelijke onderwijs zijn sporen verdiende en later als voorganger op de kansel stond om te prediken. Want als één ding duidelijk was: de zeer gelovige Hendrik Frugte sprak graag en veel en vanaf de jaren zeventig in de 19e eeuw vooral in veel kerken in Nederland.
Er is veel over hem bekend, alhoewel er ook hiaten zijn in zijn levensgeschiedenis. Het scheelt weinig of er kan een boekje aan hem worden gewijd. Op deze pagina slechts een korte impressie van zijn leven, maar onder dit artikel volgt ook nog een verwijzing naar meer info over deze Frugte-voorouder op deze site.

 

Hendrik, geboren in Driebergen – ouders Karel Fruchte en Maria Gerritsen – werd onderwijzer en was in 1850 al in het bezit van een hoofdakte en akte Frans. Waar hij dat behaald heeft, is niet duidelijk, wel dat hij in Zwolle terecht kwam. Uit herdenkingsboekjes en levensbeschrijvingen werd duidelijk dat hij in 1851 een schooltje in Genne startte, gericht op christelijk onderwijs. Daar bleef hij onderwijzer tot 1858. In dat jaar trouwde hij ook Dirkje (Derkje) Slag.
Hendrik Frugte was geen man die lang bleef hangen bij de scholen waar hij werkte. Via Amsterdam (les op ‘Havelooze’ school), Zwartsluis, Alkmaar en Zevenhoven besloot hij zijn onderwijsloopbaan in Lopik.
Zijn roeping lag echter vooral bij de kerk. Hij werd voorganger, verzorgde kerkdiensten in Lopik en werd veel gevraagd voor predikbeurten in  diverse plaatsen. Vanaf 1886 hield hij zich nog uitsluitend bezig met prediken.
Hij vertrok met zijn gezin naar Zeist (christelijk gereformeerde kerk), vervolgens kwam hij in Teuge terecht om uiteindelijk in Lisse aan de slag te gaan. Tot 1915. Toen was het wel genoeg. Hendrik overleed uiteindelijk in 1917.

 

Hendrik trouwde zoals hierboven al vermeld in 1858 in Zwolle met Dirkje Slag. Zij kregen uiteindelijk acht kinderen. Twee overleden vrij snel: Maria (drie jaar oud) en Karel (zeven maanden). Zijn vrouw Dirkje overleed in 1892, waarna Hendrik op 21 mei 1895 trouwde met Helena Maria Elisabeth van der Vegt. In Zwolle.


Het gezin Frugte; foto dateert uit begin jaren zeventig van de 19e eeuw.

Gezinsblad van Hendrik Frugte

Hendrik Frugte, geb. Linschoten 31 maart 1829, † Lisse 8 febr. 1917, zn. van Karel Fruchte en Maria Gerritsen, tr. 1e Zwolle 20 mei 1858 Dirkje Slag, geb. Zwolle 8 sept. 1828, Dienstmeid, † 6 mei 1892, dr. van Johannes en Alida Johanna; tr. 2e Zwolle 21 mei 1895 Helena Maria Elisabeth van der Vegt, geb. Zwolle 3 febr. 1840, † Utrecht 18 april 1925.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Frugte, geb. Zwartsluis 7 mei 1859, † ald. 20 juni 1862.
2. Alida Johanna Frugte, geb. Zwartsluis 21 april 1860, † Dordrecht 15 nov. 1919.
3. Karelina Frugte, geb. Zwartsluis 22 juni 1861, † Dordrecht 2 jan. 1962, tr. Zeist 31 maart 1891 Abraham Benjamin Breebaart, geb. 1855.
4. Maria Frugte, geb. 29 dec. 1862, † 6 maart 1947.
5. Karel Frugte, geb. Zwartsluis 29 juli 1864, † ald. 6 maart 1865.
6. Johanna Frugte, geb. Zwartsluis 20 juni 1866, † Schiedam 5 dec. 1946, tr. 9 jan. 1902 Dirk Kouwenhoven, geb. 3 okt. 1857, † 5 dec. 1923.
7. Hendrika Frugte, geb. Zevenhoven 2 april 1868, † 17 maart 1942, tr. Zeist 5 juni 1889 Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 17 aug. 1863, † ald. 8 febr. 1941.
8. Karel Frugte, geb. Zevenhoven 26 nov. 1870, † Amsterdam 12 dec. 1948, tr. 1e Numansdorp 1 mei 1891 Maria C. Scheepmaker, geb. Numansdorp 25 nov. 1870, † Haarlemmermeer 1 jan. 1912, dr. van Gerardus en Cornelia Kruijswijk; tr. 2e Haarlem 10 juli 1912 Johanna Hendrika Scheepmaker, geb. Numansdorp 10 april 1877, † Amsterdam 21 dec. 1935, dr. van Gerardus en Cornelia Kruijswijk.


De highlights uit het werkzame leven van Hendrik Frugte:

Driebergen 1829: geboren. Ouders:  Karel Fruchte (Frugte) en Maria Gerritsen

Zwolle 1850 21 jaar: les aan voorname families

Genne 1851 22 jaar: oprichten schooltje

Zwolle 1858 29 jaar: trouwt met Dirkje Slag

Zwartsluis 1858 29 jaar: hoofd christelijke scholen

Alkmaar 1866 37 jaar: les aan school in Alkmaar

Zevenhoven 1867 38 jaar: hoofd nieuwe evangelische school en begint als voorganger

Lopik 1871 42 jaar: school en vertolkt Gods woord op de kansel

Zeist 1885 56 jaar: prediken voor een kleine gemeente van 70 zielen.

Zwolle 1895 66 jaar trouwt met Helena van der Vegt (Dirkje Slag overleden in 1892)

Teuge 1897 68 jaar: voorganger

Lisse 1906 77 jaar: voorganger

Lisse 1917 87 jaar Hendrik overlijdt.

 

Voor meer uitgebreide informatie volgen hier nog verwijzingen naar de volgende pagina’s:
Onderwijzer Hendrik
Voorganger Hendrik
Hendrik Frugte 1829-1917; toegewijd dienaar van God

Eén gedachte over “Hendrik Frugte 1829-1917; toegewijd dienaar van God

  • 09/09/2020 om 11:06
    Permalink

    Ik heb dit artikel met mijn moeder met veel belangstelling gelezen. Mijn moeder, Ans van Muijen Kouwenhoven, is een achterkleindochter van Hendrik Frugte en een kleindochter van Johanna Frugte, die getrouwd was met Dirk Kouwenhoven. Via een ongetrouwde tante, heeft mijn moeder vrij veel brieven en andere gegevens over de familie Frugte gekregen. Je kan er inderdaad een boek over schrijven. Is het mogelijk verder contact hierover te hebben?

    Beantwoorden

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: