Wereldwijd nog bijna zeshonderd Scheepmakers…..

Op zoek naar een beter leven. Ook nakomelingen uit het geslacht Scheepmaker emigreerden naar verre landen en namen afscheid van hun familie en vrienden. Foto Nationaal Archief.

Als je aan de naam Scheepmaker denkt, dan is het niet moeilijk om deze naam te verbinden aan alles wat met het bouwen van schepen te maken heeft. Althans….in den beginne….
Achternamen zijn vaak gekoppeld aan beroepen, afkomst (plaats of streek waar men woonde), eigenschappen van een persoon, naam vader of moeder (afstammingsnamen) enzovoort. Zo kunnen we Scheepmaker koppelen aan het beroep van scheepsbouwer. In den beginne….
Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de Scheepmakers. Met name Ton Scheepmaker en Kees Wijnen hebben zich verdiept in de genealogie van de families Scheepmaker. Hun bevindingen zijn dat er vijf geslachten Scheepmaker waren. Misschien meer, maar van vijf weten zij het zeker. Die werden genoemd naar de plaatsen waar zij voor het eerst werden achterhaald. Kortenhoef en Amsterdam zijn nog bestaand. Aan den Amstel (twee maal) en Beverwijk zijn uitgestorven.
Op deze site gaat het om het geslacht Scheepmaker uit Kortenhoef. De eerste Scheepmaker die kon worden gevonden was Cornelis Dirckse Scheepmaker. Met botenbouw had hij weinig van doen. Wel met watermolens. Hij was een watermolenaar, die leefde in de tweede helft van de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw. Tot acht generaties na hem woonden zijn nakomelingen in Kortenhoef.
Uiteraard zijn er Scheepmakers ‘uitgewaaid’ naar andere regio’s, zoals de Duin- en Bollenstreek, Noordwijk, Vlaardingen en Schiedam. Scheepmakers zijn ook geëmigreerd naar Verenigde Staten, Canada, Indonesië, Zuid-Afrika en Australie , zo valt onder meer in de publicatie De vijf geslachten Scheepmaker van A.C. Scheepmaker en C.J.J. Wijnen te lezen.
Er zijn meer leuke feitjes:  zo wijzen de naspeuringen van de twee familie-onderzoekers uit dat rond 2000 wereldwijd er bijna 600 Scheepmakers leefden. Inclusief de varianten Schepemaker, Scheepmaaker en Shipmaker. Verder geven de onderzoekers aan dat in de loop der tijd Scheepmaker als familienaam op verschillende manieren is geschreven.  ‘In twee takken zijn consistent afwijkende schrijfwijzen ontstaan: Schepemaker en Scheepemaker.  De laatste Scheepemaker was een vrouw, die in 1955 overleed, zodat nu nog alleen de variant Schepemaker voorkomt (in Nederland, Australië en de V.S.), alsmede een paar personen in Canada die nu Shipmaker heten’, zo vermeldt de publicatie van de Scheepmaker-onderzoekers. Ook oud-journalist en publicist Nico Scheepmaker is een nakomeling uit het geslacht van Scheepmaker Kortenhoef.   Hij schreef vanaf 1957 columns in achtereenvolgens Sport&Sportwereld, Algemeen Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant, Hollands Maandblad, Vrij Nederland, Voetbal International en de GPD-bladen. Ook had hij een tijd een column op Radio Veronica in het sportprogramma Sportief zijn en beter worden van Henk van Dorp (Bron Wikipedia).

Voor meer informatie zie de volgende site: www.scheepmakerstamboom.nl.
De geslachten Scheepmaker

Geef een reactie