Aquarel van het landgoed met het Huis te Linschoten

Ook boerderijen behoorden tot het landgoed

Wie duikt in het verleden van de familie Frugte komt ongetwijfeld terecht bij het Huis Te Linschoten. Een landgoed met een fraai landhuis, waar de familie Strick woonde en waar Johan Heinrich Früchte uit Duitsland uiteindelijk werk vond. Samen met zijn zwangere vrouw Margaretha Alida Optom, dochter van de Engelse infanterist Thomas Opten had hij de weg gevonden naar Linschoten, waar brood viel te verdienen.

Johan zocht werk. In Kalkriese, zijn geboortedorp, was het moeilijk om in zijn levensonderhoud te voorzien en zoals veel anderen koos hij ervoor om naar het lage land aan de Noordzee te trekken om daar als landarbeider, tuinman of klompenmaker werk te vinden. Linschoten werd het dus.

Laten we ons even verdiepen in de geschiedenis van dit Huis waar onlosmakelijk de familie Strick mee verbonden is.

Johan Strick uit Utrecht kocht in de eerste helft van de 17e eeuw gronden in de omgeving van Linschoten. De patriciër liet er in 1637 een versterkt huis met een gracht en een ophaalbrug bouwen. Hij koos voor een Middeleeuwse ridder hofstede. Een imposant ‘kasteel’ dat in de 18e eeuw werd verbouwd door zijn nazaten. De tuin was al eerder in barokstijl aangelegd. Tot het landgoed behoorde ook enkele boerderijen, gelegen langs de Haardijk. Samen vormden zij de polder Linschoter Haar.

Een gedateerde kaart van het landgoed bij Linschoten

Nu komt het interessante:  Johan’s en Margaretha’s dochter Anna is waarschijnlijk  geboren in de polder Linschoterhaar. Het zou zo maar kunnen dat zij is geboren in de Louisehoeve of de ernaast gelegen Adriana Hoeve. Andere mogelijke opties zijn de Davina Hoeve (later herbouwd als de Haugesund) en de Elisabeth Hoeve.

Nu we het toch over Anna hebben (geboren in 1802): zij trouwt met Albert Jenné, verantwoordelijk voor het onderhoud van het landgoed. Hij 24, zij 22. Twee jonge mensen die zich tot elkaar voelden aangetrokken. Vader Johan maakte het huwelijk niet mee. Hij overleed in 1823, op 22 september ’s avonds om zeven uur. Van Albert zijn brieven bewaard gebleven die hij schreef aan zijn landheer Emil Strick van Linschoten die voor buitenlandse dienst enige jaren in Madrid werkzaam was. Brieven waaruit de onenigheid blijkt tussen Albert en een zekere mevrouw Lesueur. Emil Strick, even oud als Albert, bezat het landgoed, maar was er niet altijd. Hij bleef ongetrouwd en liet in 1850 het landgoed na aan zijn 16-jarige nichtje Else von Arnim.

 

 

 

De Nederlandse geschiedenis van Frugte begint bij Huis te Linschoten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: