Zoon van een tuinier uit Zwitserland

De tuinmanswoning in huidige staat bij het toegangshek van het landgoed.

Wie was eigenlijk Albert Jenné, die trouwde met de dochter van Johan Hendrik Fruchte, Anna?
Albert was de zoon van een Zwitser, Christiaan Jenné, geboren bij Bern, in de gemeenschap Steffisburg. Hoe oud zijn vader uiteindelijk werd is niet bekend. Want uit de beschikbare aktes valt niet echt op te maken of hij nu in 1756 is geboren, 1761 of 1775. Hoe dan ook, vader Christiaan trouwde met Johanna Veenhuijsen of Veenhuijzen en op 22 november 1799 werd hun eerste (?) kind geboren, Albertus, ook wel Albert, Aaldert of Aalbert genoemd. Zijn vader Christiaan was in Rosendaal (later werd de naam veranderd in Rozendaal) werkzaam als tuinman. Hij leidde daar een armoedig bestaan, zoals zovelen eigenlijk.

Christiaan Jenné overleed uiteindelijk in 1831 op 75-jarige leeftijd, vermeldde de overlijdensakte. Hij was op dat moment getrouwd met Alberdijna Bellink (met haar in het huwelijk getreden in 1811). Jenné overleed in armoede. Hij had niets om na te laten….
Dat Albert uiteindelijk ook tuinman werd was niet zo vreemd. Hij moest voor werk wel zijn heil ergens anders zoeken, anders was hij vermoedelijk wel in Rosendaal gebleven. Albert ging in 1823 aan de slag bij het Huis te Linschoten. Dat bleek uit brieven, die Albert schreef aan de landheer, Emil Strick van Linschoten in de periode 1827-1829 aangaande een ruzie tussen hem en ene mevrouw Lesueur, vriendin van Betty Strick, de zuster van Emil. Strick was weinig aanwezig op het Huis en in die periode verbleef hij in Madrid (bron: Geschiedboek Linschoten). De laatst bekende en bewaard gebleven brief van Jenné aan Strick dateert uit 1845, een jaar voor zijn overlijden in 1846.
Albert Jenné woonde met zijn gezin in het tuinhuis, dat zich aan het begin van de oprijlaan aan de linkerkant van het toegangshek bevond. Wanneer het gezin daar kwam te wonen is niet duidelijk. Mogelijk dat Albert met zijn vrouw en kinderen eerst in één van de bijgebouwen woonde, evenals waarschijnlijk Anna’s ouder Johan en Margaretha. Zo blijkt uit de overlijdensakte van Johan Hendrik dat hij woonde op nummer 1B, waarbij nummer 1 het Huis was. Het tuinhuis had nummer 2.
Terugkomend nog even over die ruzie van Albert met die mevrouw Lesueur. Want waar ging die nu over. Het kwam er een beetje op neer dat zij van mening was dat Albert zijn werk niet goed deed. En Albert verdedigde zich in zijn schrijven aan Emil Strick van Linschoten.
De tuinmanswoning staat er nog steeds. Aan het begin van de oprijlaan ter linkerzijde van het toegangshek. Even ten westen hiervan staat nog een houten schuurtje uit 1905. bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Albertus Jenné leek het dus goed voor elkaar te hebben. Tuinman in dienst van de familie Strick van Linschoten op het landgoed van het Huis te Linschoten. Getrouwd met de dochter van Johan Hendrik Fruchte, Anna. En toch, zijn geluk eindigde in 1846. Toen overleed hij.

 

 

 

Albert Jenné, tuinman bij Huis te Linschoten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: