Van Deventer: naam gemaakt in 16e en 17e eeuw, armoede geleden in Amsterdam

 

De familie Van Deventer is wijd verspreid in Nederland en kent een geschiedenis die terug gaat tot zeker de vijftiende eeuw. Diverse Van Deventers hebben naamsbekendheid gekregen. Denk aan de cartograaf Jacob van Deventer, geboren in 1505 in Kampen. Hij was de maker van de eerste gedrukte kaart binnen de Nederlanden, van het hertogdom Brabant (1536). Hendrik van Deventer, geboren in 1651 in Leiden, kreeg bekendheid door zijn werk als chirurgijn en werd beschouwd als één van de grootste geneesheren van zijn tijd. Er zijn Van Deventerstraten en -lanen en Van Deventerscholen. Dat betekent echter niet dat we hier te maken hebben met een rijke familie. Vele Van Deventers waren, laten we het maar simpel zeggen, arme sloebers.

Tabakswerker

Sigarenfabriek van Cardozo. BRON Jenneken.nl

Dat gold in meer of mindere mate ook Hendrik van Deventer uit Amsterdam. Hij verdiende zijn centen als tabakswerker. Zo is dit gegeven terug te vinden in de trouwakte van 26 maart 1856, toen Hendrik trouwde met Elisabeth Sondervan. Hij deed daarmee de afkomst van zijn overgrootvader Theunis van Deventer eer aan. Immers, deze Theunis werd in 1743 geboren in Woudenberg. Een plaatsje dat in de 18e eeuw bekend werd door het grootschalig verbouwen van tabak. Op de grond waar vroeger tabak werd geteeld, zijn inmiddels nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. Eén van de straten heeft de naam Tabaksland gekregen, als herinnering aan de tijd toen op deze plek tabak werd geteeld.
Vooralsnog gaat de herkomst van ‘onze’ familie Van Deventer niet verder terug dan Woudenberg, 1743. Theunis, zoon van Hendrik Willemsz van Deventer en Jantie Cornelisse van Holten huwde als ‘jongeling van Woudenberg’ op 21 februari 1773 Aletta Barbee (Barbee of Baart, afhankelijk wat de scribent van de registers heeft verstaan). Aletta raakte zwanger en op 26 september 1773 werd in Zeist Hendrik geboren.

Deze Hendrik ging op zeker moment naar Amsterdam, misschien naar familie, wie zal het zeggen. Want in Amsterdam woonden in de 18e eeuw al diverse Van Deventers, zo blijkt uit diverse DTB-boeken uit Amsterdam. Hendrik uit Zeist duikt op in twee trouwregisters van Amsterdam. De eerste in verband met zijn huwelijk met Catherina Vos in 1798. Hendrik wordt hier genoemd als ‘afkomstig uit Zijst’ en met als vader Teunis. Catherina geeft Hendrik een zoon, Hendrik genaamd, maar Catherina overlijdt zelf binnen twee weken na Hendriks geboorte. Dat was allemaal nog in 1798. Nog geen zes maanden later trouwt Hendrik met Asselina of Asselijn Vijennen. En op 23 april 1800 werd Johannes Antoni geboren, de grootvader van Johanna Elisabeth, de vrouw van Willem la Grouw.

Parenteel van Jantie Cornelisse van Holten

I. Jantie Cornelisse van Holten, tr. Hendrik Willemz van Deventer.

Uit dit huwelijk:

II. Theunis Hendrikse van Deventer, geb. Woudenberg, ged. Woudenberg 3 maart 1743, † Zeist 26 sept. 1808, tr. 1e Aletta van ’t Hoenderdael, begr. 24 okt. 1808; tr. 2e Zeist 21 febr. 1773 Aletta Barbee (Baart, Barebee), geb. Zeist, ged. Zeist 8 okt. 1747, † ald. vóór 1782; tr. 3e Zeist 22 sept. 1782 Annigjen Gillen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jannigje van Deventer, geb. Zeist 30 april 1786.
2. Jan van Deventer, geb. Zeist 25 april 1787.
3. Willem van Deventer, geb. Zeist 9 dec. 1788.
4. Willem van Deventer, geb. Zeist 18 dec. 1789.
5. Theunis van Deventer, geb. Zeist 23 jan. 1792.
6. Frans van Deventer, geb. Zeist 8 maart 1794.
7. Jannetje van Deventer, geb. Zeist 16 mei 1796, † ald. 28 jan. 1817.

Uit het tweede huwelijk:
8. Hendrik, volgt III.
9. Passier van Deventer, ged. Zeist 12 maart 1775.
10. Willemijntje van Deventer, ged. Zeist 24 nov. 1776.
11. Cornelis van Deventer, ged. Zeist 19 sept. 1778, † ald. 23 nov. 1811.
12. Jan van Deventer, ged. Zeist 18 maart 1781.
13. Jacob van Deventer, ged. Zeist 18 maart 1781.

III. Hendrik van Deventer, geb. Zeist 26 sept. 1773, tuinier, † Amsterdam vóór 1831, tr. 1e Amsterdam 5 jan. 1798 Catherina Vos, geb. Amsterdam 1769, † ald. 14 nov. 1798; tr. 2e Amsterdam 10 mei 1799 Asselina Vijennen, geb. Amsterdam 1763, † ald. vóór 1811.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik van Deventer, geb. Amsterdam 1798, tr. Amsterdam 19 mei 1824 Engelina Fregeres (III,2).

Uit het tweede huwelijk:
3. Johannes Antoni, volgt IV.
4. Maria Geesina van Deventer, geb. Amsterdam 1 juli 1802.
5. Johanna Elisabeth van Deventer, geb. Amsterdam 27 sept. 1830.

IV. Johannes Antoni van Deventer, geb. Amsterdam 23 april 1800, tuinier 1827-, † Amsterdam 16 aug. 1835, tr. Amsterdam 17 jan. 1827 Johanna Elizabeth Brenner, geb. Amsterdam 11 nov. 1795, † ald. 2 maart 1853.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt V.
2. Johanna Elisabeth van Deventer, geb. Amsterdam 27 sept. 1828.

V. Hendrik van Deventer, geb. Amsterdam 20 febr. 1827, Tabakswerker, † Amsterdam omstr. 22 jan. 1868, tr. Amsterdam 26 maart 1856 Theresia Elisabeth Sondervan, geb. Amsterdam 20 april 1827, † ald. 28 aug. 1901, dr. van Dirk en Johanna Simons; zij hertr. Amsterdam 3 febr. 1869 Johannes Bernardus Jacobus Linzell.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Johannes van Deventer, geb. Amsterdam 1 dec. 1856, † ald. 14 juni 1860.
2. Johannes Antonius van Deventer, geb. Amsterdam 19 jan. 1859, † ald. omstr. 23 febr. 1859.
3. Johanna Elisabeth, volg artikel over Johanna Elisabeth
4. Theresia Elisabeth van Deventer, geb. Amsterdam 15 maart 1862, † ald. omstr. 1 febr. 1868.

 

Tuinier Hendrik ‘uit Zijst’ zoekt zijn geluk in Amsterdam

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: