Het verhaal van dagloner Evert de Kruijf, geboren in 1768

Beeld uit de 18e eeuw. Dorp met boerderij.

Dit is het verhaal van dagloner Evert de Kruijf, geboren in 1768 in Doorn. Zijn ouders waren Jan (Everts) de Kruijf, geboren in 1739 in Cothen en Gerrigje de Kleuver, 11 jaar eerder geboren in Maarn. Gerrigje was weduwe van Jan Claesz Dekker (Decker) en had al een aantal kinderen, zeven in totaal,  maar het kunnen er ook zo maar acht of negen zijn geweest. Met zes kinderen van Jan Evertsz erbij was het een groot gezin.
Jan Claesz Dekker is voor 1765 overleden, waarna Gerrigje in 1765 met Jan de Kruijf trouwde. Evert werd in 1768 geboren. Als tweede kind. De eerste was Geertruij de Kruijf.

Evert huwde in 1789 Gerrigje Vermeer. Gerrigje was de dochter van Jan Vermeer en Hendrikje Gijsbertzen en net als Evert geboren in Doorn. Zij kregen acht kinderen.
Een groot gezin dus, zoals welhaast gebruikelijk in de 18e en 19e eeuw en het zal lastig zijn geweest al die monden te voeden. We weten ook niet waar het gezin precies heeft gewoond. Ja, in Doorn en later Driebergen, maar onder wat voor omstandigheden, dat blijft de vraag. Bekend uit die tijd is dat dagloners, landarbeiders vaak, in kleine huisjes woonden. Huisjes die gelegen waren bij de grote here- of pachtboerderijen waar zij werkten. Het loon was karig, rond een gulden per dag. Dat maakt meteen duidelijk dat alles werd aangepakt om het leven nog enigszins acceptabel te maken. En soms ging dat ook nog moeizaam. Armoede was troef en het zou ook zo maar kunnen zijn dat er te weinig eten was. Hygiëne liet waarschijnlijk te wensen over en kleding werd vermoedelijk zelf genaaid. Werkweken van zeven dagen waren normaal, alhoewel er uiteraard ruimte moest blijven voor kerkbezoeken.

Kinderen gingen naar de dorpsschool. Dat was verplicht. Was er geen geld voor schoolgeld, dan waren de arme kinderen aangewezen op de diaconiescholen. In dorpen betaalde de diaconie het schoolgeld voor de arme kinderen. Weeskinderen kregen geld van het “Weesarmen-fonds” van de Hervormde Kerk. Het kan zo maar zijn dat ook de kinderen van Evert en Gerrigje waren aangewezen op de diaconiescholen, waar zij leerden lezen en schrijven, rekenen en bijbelles kregen.
Evert is altijd dagloner gebleven. In zijn overlijdensakte in 1824 is dat ook als zijn beroep aangegeven. Gerrigje verdiende wat bij als naaister.

Evert is in ieder geval niet oud geworden. Het zware werk moet een grote wissel hebben getrokken op zijn gezondheid. Het gezin verhuisde tussen 1804 en 1808 naar Driebergen. Reden van verhuizing zal wel te maken hebben het het werk. Werken op een andere boerderij met een nieuw onderkomen voor het gezin De Kruijf? Wie zal het zeggen.
Evert en Gerrigje kregen drie zoons en vijf dochters. Twee kinderen, Hendrikje (1789) en Willem (1814) stierven jong. Eén dochter, Geertruida, bleef ongehuwd. De andere kinderen trouwden en bezorgen hun ouders meer dan veertig kleinkinderen.

 

Het gezin De Kruijf met kinderen en kleinkinderen

Trouwinschrijving Evert en Gerrigje

Evert De Kruijf is geboren op 21-08-1768 in Doorn, zoon van Jan (Everts) De Kruijf en Gerrigje Jacobs De Kleuver. Evert is overleden op 13-01-1824 in Utrecht, 55 jaar oud. Beroep: Daghuurder of dagloner.

Evert trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1789 in Doorn met Gerrigje (Gerarda Jans) Vermeer, 20 jaar oud. Gerrigje is geboren op 19-02-1769 in Doorn. Gerrigje is overleden op 26-11-1850 in Driebergen, 81 jaar oud. Beroep: Naaister.

Kinderen van Evert en Gerrigje:
1 Hendrikje De Kruijf [1.1], geboren op 22-11-1789 in Doorn. Hendrikje is overleden, ten hoogste 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan vóór 1792. Zij is begraven vóór 1792 in Doorn.
2 Hendrikje De Kruijf, geboren in Doorn. Volgt 1.2.
3 Gerrigje De Kruijf (Kruijff), geboren op 22-02-1795 in Doorn. Volgt 1.3.
4 Jan De Kruijf, geboren op 11-02-1798 in Doorn. Volgt 1.4.
5 Geertruij (Geertruida) De Kruijf [1.5], geboren op 22-03-1801 in Doorn. Geertruij is overleden op 10-11-1876 in Driebergen-Rijsenburg, 75 jaar oud.
6 Gijsbert (Gijsbertus) De Kruijf, geboren op 25-12-1804 in Doorn. Volgt 1.6.
7 Anna De Kruijf, geboren op 03-03-1808 in Driebergen. Volgt 1.7.
8 Willem De Kruijf [1.8], geboren op 14-12-1814 in Driebergen. Willem is overleden op 21-12-1814 in Driebergen, 7 dagen oud.

1.2 Hendrikje De Kruijf is geboren in Doorn, dochter van Evert De Kruijf (zie 1) en Gerrigje (Gerarda Jans) Vermeer. Zij is gedoopt op 22-07-1792 in Doorn. Hendrikje is overleden op 10-11-1868 in Utrecht, 76 jaar oud. Hendrikje trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1820 in Utrecht met Pieter Antonie Frijlink, 22 of 23 jaar oud. Pieter is geboren in 1797 in Utrecht. Pieter is overleden op 20-03-1853 in Utrecht, 55 of 56 jaar oud. Beroepen: vanaf 1822 schoenmaker, vanaf 1853 koopman.

Kinderen van Hendrikje en Pieter:
1 Gerrit Pieter Aalbert Frijlink [1.2.1], geboren op 20-03-1822 in Utrecht. Gerrit is overleden op 26-12-1857 in Naarden, 35 jaar oud.
2 Evert Mathias Frijlink [1.2.2], geboren op 28-09-1823 in Utrecht. Evert is overleden op 01-12-1894 in Utrecht, 71 jaar oud.
3 Petronella Antonetta Frijlink [1.2.3], geboren op 25-05-1825 in Utrecht. Petronella is overleden op 27-05-1856 in Utrecht, 31 jaar oud.
4 Hendrica Frijlink [1.2.4], geboren op 21-01-1826 in Utrecht. Hendrica is overleden op 24-06-1827 in Utrecht, 1 jaar oud.
5 Hendrica Gerarda Frijlink [1.2.5], geboren op 23-03-1828 in Utrecht. Hendrica is overleden op 15-11-1870 in Utrecht, 42 jaar oud.
6 Jan Gijsbertus Frijlink [1.2.6], geboren op 23-06-1831 in Utrecht. Jan is overleden op 03-12-1864 in Utrecht, 33 jaar oud.
7 Gerarda Johanna Frijlink [1.2.7], geboren op 05-03-1834 in Utrecht. Gerarda is overleden op 04-05-1911 in Utrecht, 77 jaar oud.
8 Hermanus Bastiaan Frijlink [1.2.8], geboren op 25-03-1836 in Utrecht. Hermanus is overleden op 27-12-1887 in Utrecht, 51 jaar oud.

1.3 Gerrigje De Kruijf (Kruijff) is geboren op 22-02-1795 in Doorn, dochter van Evert De Kruijf (zie 1) en Gerrigje (Gerarda Jans) Vermeer. Gerrigje is overleden op 03-03-1877 in Zeist, 82 jaar oud. Beroep: Dienstbaar.

Gerrigje trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1816 in Driebergen met Cornelis Verweij, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-01-1784 in Doorn. Cornelis is overleden op 02-07-1869 in Zeist, 85 jaar oud. Beroep: vanaf 1816 Boerenknecht.

Kinderen van Gerrigje en Cornelis:
1 Willem Verweij [1.3.1], geboren op 16-10-1816 in Driebergen. Willem is overleden op 17-07-1868 in Driebergen, 51 jaar oud. Beroep: Veldwachter.

2 Gerrigje Verweij [1.3.2], geboren op 21-05-1819 in Odijk. Gerrigje is overleden op 13-07-1886 in Soest, 67 jaar oud.
3 Jannigje Verweij [1.3.3], geboren op 01-04-1822 in Odijk. Jannigje is overleden op 20-04-1850 in Zeist, 28 jaar oud.
4 Everarda Hendrika Verweij [1.3.4], geboren op 04-08-1824 in Odijk. Everarda is overleden op 15-04-1881 in Arnhem, 56 jaar oud.
5 Hendrika Verweij [1.3.5], geboren op 11-05-1827 in Zeist. Hendrika is overleden op 27-11-1854 in Zeist, 27 jaar oud.
6 Pieter Antonie Verweij [1.3.6], geboren op 21-01-1830 in Zeist. Pieter is overleden op 27-01-1916 in Hoek van Holland, 86 jaar oud.
7 Albert Verweij [1.3.7], geboren op 30-04-1832 in Zeist. Albert is overleden op 04-12-1910 in Moordrecht, 78 jaar oud.
8 Geertruj Anna Verweij [1.3.8], geboren op 08-07-1834 in Zeist. Geertruj is overleden op 28-09-1924 in Rijsenburg, 90 jaar oud.
9 Judith Verweij [1.3.9], geboren op 09-09-1837 in Zeist. Judith is overleden op 30-08-1914 in Zeist, 76 jaar oud.

1.4 Jan De Kruijf is geboren op 11-02-1798 in Doorn, zoon van Evert De Kruijf (zie 1) en Gerrigje (Gerarda Jans) Vermeer. Jan is overleden op 17-08-1877 in Driebergen, 79 jaar oud. Beroepen:
vanaf 1823 Boerenknecht
vanaf 1833 Daghuurder
vanaf 1836 Jagtopasser og jachtopziener
vanaf 1842 Veldwachter
vanaf 1874 gemeentebode

Jan trouwde, 24 jaar oud, op 10-01-1823 in Zeist met Cornelia Van Ettikhoven, 19 jaar oud. Cornelia is geboren op 23-10-1803 in Zeist. Cornelia is overleden op 13-10-1872 in Driebergen, 68 jaar oud.

Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Evert De Kruijf [1.4.1], geboren op 05-07-1823 in Driebergen. Evert is overleden op 12-12-1823 in Driebergen, 5 maanden oud.
2 Evert De Kruijf [1.4.2], geboren op 01-11-1824 in Driebergen. Evert is overleden op 06-12-1824 in Driebergen, 1 maand oud.
3 Evert De Kruijf, geboren op 11-06-1826 in Driebergen. Volgt 1.4.3.
4 Dirkje De Kruijf, geboren op 13-11-1828 in Driebergen. Volgt 1.4.4.
5 Elbertus De Kruijf, geboren op 16-12-1830 in Driebergen. Volgt 1.4.5.
6 Gerrigje De Kruijf (De Kruijff), geboren op 03-06-1833 in Driebergen. Volgt 1.4.6.
7 Jan De Kruijf [1.4.7], geboren op 27-04-1835 in Langbroek. Jan is overleden op 08-06-1835 in Langbroek, 1 maand oud.
8 Geertruijda De Kruijf, geboren op 14-11-1836 in Rijsenburg. Volgt 1.4.8.
9 Pieter Antonie De Kruijf, geboren op 11-06-1839 in Rijsenburg. Volgt 1.4.9.
10 Jan De Kruijf, geboren op 18-06-1842 in Driebergen. Volgt 1.4.10.
11 Cornelis De Kruijf [1.4.11], geboren op 15-08-1845 in Driebergen. Cornelis is overleden op 27-12-1855 in Driebergen, 10 jaar oud.
12 Gijsbert De Kruijf [1.4.12], geboren op 08-08-1848 in Driebergen. Gijsbert is overleden op 11-10-1849 in Driebergen, 1 jaar oud.

1.6 Gijsbert (Gijsbertus) De Kruijf is geboren op 25-12-1804 in Doorn, zoon van Evert De Kruijf (zie 1) en Gerrigje (Gerarda Jans) Vermeer. Gijsbert is overleden op 04-05-1881 in Maarssen, 76 jaar oud. Beroepen: vanaf 1830 Daghuurder.  vanaf 1939 Tuinman.

Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op 12-11-1828 in Jutphaas met Hermina Maria Velders, 24 of 25 jaar oud. Hermina is geboren in 1803 in Barneveld. Hermina is overleden.

Kinderen van Gijsbert en Hermina:
1 Evert De Kruijf [1.6.1], geboren op 10-01-1829 in Utrecht. Evert is overleden op 06-02-1885 in Utrecht, 56 jaar oud.
2 Gerarda De Kruijf (Kruijff) [1.6.2], geboren op 15-01-1832 in Driebergen. Gerarda is overleden.
3 Geertruida De Kruijf [1.6.3], geboren op 13-10-1839 in Breukelen. Geertruida is overleden op 29-10-1851 in Maarssen, 12 jaar oud.
4 Gijsbertus De Kruijf [1.6.4], geboren op 18-11-1848 in Maarssen. Gijsbertus is overleden op 23-07-1928 in Arnhem, 79 jaar oud.

1.7 Anna De Kruijf is geboren op 03-03-1808 in Driebergen, dochter van Evert De Kruijf (zie 1) en Gerrigje (Gerarda Jans) Vermeer. Anna is overleden op 21-03-1900 in Lienden, 92 jaar oud. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1828 in Rhenen met Johannes Gerrit Doornenbal, 24 of 25 jaar oud. Johannes is geboren in 1803 in Rhenen. Johannes is overleden op 27-12-1884 in Lienden, 80 of 81 jaar oud. Beroep: kleermaker.

Kinderen van Anna en Johannes:
1 Bernardus Petrus Doornenbal [1.7.1], geboren op 18-12-1829 in Lienden. Bernardus is overleden op 18-09-1834 in Lienden, 4 jaar oud.
2 Evert Gerrit Doornenbal [1.7.2], geboren op 05-07-1832 in Lienden. Evert is overleden op 25-12-1886 in Lienden, 54 jaar oud.
3 Johannes Gerrit Doornenbal [1.7.3], geboren op 29-12-1835 in Lienden. Johannes is overleden op 15-08-1847 in Lienden, 11 jaar oud.
4 Gerrit Jan Doornenbal [1.7.4], geboren op 17-10-1838 in Lienden. Gerrit is overleden op 11-12-1838 in Lienden, 1 maand oud.
5 Anna Geertruida Doornenbal [1.7.5], geboren op 16-03-1840 in Lienden. Anna is overleden op 05-04-1910 in Lienden, 70 jaar oud.
6 Petrus Albertus Doornenbal [1.7.6], geboren op 13-03-1843 in Lienden. Petrus is overleden op 13-10-1846 in Lienden, 3 jaar oud.
7 Anna Maria Doornenbal [1.7.7], geboren op 24-04-1846 in Lienden. Anna is overleden.
8 Bernardus Petrus Doornenbal [1.7.8], geboren op 06-09-1854 in Lienden. Bernardus is overleden op 18-05-1921 in Rheden, 66 jaar oud.

 

 

Geen gemakkelijk leven, maar wel veel nakomelingen
Getagd op:

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: