Carl en Johannes liepen naar het noordwesten en kwamen in Groningen uit…

 

Thomas Opten (Upton) zal nooit hebben kunnen bevroeden dat veel van zijn nazaten hun leven hebben opgebouwd in Nederland. Hij kwam in de 18e eeuw als Engelse infanterist naar Duitsland. Hij bleef daar hangen, trouwde met Anna Köpkes en leefde in Engter bij Osnabrück. Drie van zijn vier kinderen trokken in de jaren tachtig en negentig van de 18e eeuw naar het westen, naar Holland. Margaretha met Johann Früchte naar Linschoten, Carl en Johannes liepen naar het noordwesten en kwamen terecht in Groningen. Het verhaal van de nazaten van Margaretha Opten en Johann Früchte is op deze site al beschreven. Niet alles, want er valt nog meer te ontdekken. Maar hoe verging het Carl en Johannes in Groningen?

Bloemkwekerij C. Opten. Foto dateert uit ongeveer 1908. Bron: Beeldbank Groningen

De naam Upton hield in ieder geval geen stand. Dat werd gewoon Opten. Op zijn Hollands. Carl, geboren in 1765, verdiende in Groningen zijn brood als moesker, teler van groenten. Hij was één van de velen. In de binnenstad van Groningen werden moestuinen aangelegd. Dat was wel zo prettig als de stad onder vuur kwam te liggen, de poorten op slot gingen en de boeren van het platteland niet meer naar binnen konden om hun groente en vlees te verkopen. In de stad ging men derhalve zelf groenten telen en het leverde ook nog wat op, genoeg om in leven te blijven en andere noodzakelijke levensbenodigdheden aan te schaffen. De stadstuinders werden moeskers genoemd. En zoals er familienamen als Timmerman, Scheepmaker, Vleeshouwer zijn, zo zijn er ook families met de naam Moesker.
Opten bleef echter Opten.

Carl Opten is geboren in 1765 in Engter, zijn oudere broer Johannes in 1763, zo wordt vermeld in het register van de kerk in het Duitse Engter. Opmerkelijk is dat in het register van de Hervormde Kerk in Roden Johannes nog vermeld stond als Jan Upton, geboren in Engter. Dat was in december 1791, toen hij trouwde met Aaltje of Aaltien Hindriks. Jan was volgens het register hovenier. Carl stond vermeld als moesker, en trouwde in 1792 met Geesjen Hindriks (Bozen). Ook een Hindriks dus en de vraag is of de vrouwen van Carl en Jan ook zussen waren. De gevonden aktes geven hierover geen uitsluitsel. Ook moet rekening worden gehouden dat in noord Nederland de naam Hindriks veelvuldig voorkomt. Samengevat: het is niet onmogelijk dat Geesjen en Aaltien zussen waren, maar het zouden net zo goed nichtjes kunnen zijn geweest of helemaal geen directe relatie met elkaar hebben gehad.
Hoe verging het Carl en Jan verder? Carl (soms ook Karel) is twee keer getrouwd. Z‫ ijn eerste vrouw Geesjen overleed in 1826. Samen hebben zijn vier kinderen gekregen. Carl trouwde in 1827 nog met Beijltijn Havinga. Het nageslacht van Carl Opten leverde natuurlijk hoveniers en bloemkwekers op. Maar er waren ook Optens, die in de muziek gingen.

Organist Carel Opten, overleden in 1974. Bron: Nieuwsblad van Het Noorden

Bijvoorbeeld Carel Opten, die musicus, organist en muziekleraar was, nadat hij zijn loopbaan als bloemist was begonnen. In bijgaand krantenartikeltje wordt deze Carel Opten herdacht.

Jan Opten kreeg twee kinderen, Hinderk, geboren in 1794, en Anna Geertruida, geboren in 1792. Over Hinderk valt in de diverse aktes en registers niets meer te vinden en vermoedelijk is hij al vrij snel overleden. Anna trouwde met Koop Timmers en kreeg ook twee kinderen, Aaltje en Jantien. De mannelijke lijn van Johannes Thomas Opten kreeg dus geen vervolg.
De Opten’s zijn niet alleen in het noorden van het land gebleven, maar ook uitgewaaierd naar andere delen van Nederland en naar het buitenland. Wie zoekt, zal hen vinden….

Voor de geïnteresseerden in de Opten’s: hieronder volgt het nageslacht  van Carl en Johannes. Eerst Carl, daarna doorscrollen naar onder voor het korte parenteel van Johannes Opten. Ongetwijfeld niet volledig, maar aanvullingen zijn van harte welkom.

 

 

 

 

Parenteel van Carl Opten

Parenteel van Carl Opten

 1. Carl Opten, geb. Engter vóór 15 sept. 1765, Moesker, † Groningen 30 mei 1851, zn. van Thomas en Anna Gerdrud Köpkes, tr. 1e Groningen 6 juli 1792 Geesjen (Geessien) Hindriks Bozen, geb. Zuidlaren omstr. 1759, † Groningen 19 febr. 1826; tr. 2e Groningen 7 juni 1827 Beijltijn Havinga, ged. Groningen 4 dec. 1774, winkelierster 1827-, † Groningen 29 okt. 1853.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Opten, geb. Groningen 1793.
 2. Hindrik, volgt IIa.
 3. Harmannus, volgt IIb.
 4. Johannes, volgt IIc.

 

IIa. Hindrik Opten, geb. Zuidhorn 1795, ged. Groningen 23 aug. 1795, schuitevoerder, † Groningen 16 okt. 1857, tr. 1e Groningen 18 juni 1815 Maria Dorentina Helwich, ged. Groningen 25 okt. 1795, † ald. 30 aug. 1826; tr. 2e Groningen 29 nov. 1827 Dievertien Rosema, geb. Groningen 1791, † ald. 16 jan. 1866.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gezina Opten, geb. Groningen 26 okt. 1816, † ald. 10 dec. 1889.
 2. Hemmo Opten, geb. Groningen 8 dec. 1818, † ald. 7 jan. 1819.
 3. Ettien Opten, geb. Groningen 20 maart 1820, † ald. 16 jan. 1904.
 4. Mijna Opten, geb. Groningen 10 aug. 1821, † ald. 13 dec. 1821.
 5. Carel Opten, geb. Groningen 23 okt. 1822.
 6. Johanna Opten, geb. Groningen 27 juni 1825, † ald. 10 maart 1827.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Sjabodinna Opten, geb. Groningen 11 okt. 1828, † ald. 1 juni 1874.
 2. Bonna Opten, geb. Groningen 27 juni 1830, † ald. 25 juli 1916.
 3. Geertruida Opten, geb. Groningen 31 juli 1833, † ald. 23 april 1874.
 4. Hindrik Rosema Opten, geb. Groningen 2 april 1835, † ald. 25 mei 1835.

 

IIb. Harmannus Opten, geb. Groningen 12 jan. 1798, Hovenier 1818-, † Groningen 29 maart 1879, tr. Groningen 5 nov. 1818 Anna Jans Dooijes, geb. 1800, ged. Groningen 2 febr. 1800, † ald. 7 mei 1874.

Uit dit huwelijk:

 1. Gezina Opten, geb. Groningen 22 aug. 1819, † ald. 22 juli 1840.
 2. Willemina Opten, geb. Groningen 14 jan. 1821, † ald. 11 dec. 1825.
 3. Carel, volgt III.
 4. Jantien Opten, geb. Groningen 7 jan. 1825, † ald. 2 okt. 1826.
 5. Willemina Opten, geb. Groningen 12 febr. 1827, † ald. 1 nov. 1834.
 6. Jan Opten, geb. Groningen 19 maart 1829, † ald. 28 mei 1874.
 7. Harmannus Opten, geb. Groningen 22 juli 1831, † ald. 5 nov. 1831.
 8. Harmanna Margaretha Opten, geb. Groningen 24 juli 1834, † ald. 20 aug. 1834.
 9. Willem Harmannus Opten, geb. Groningen 13 dec. 1835, † ald. 10 juli 1838.

 

III. Carel Opten, geb. Groningen 17 sept. 1822, Bloemkweker 1827-, † Groningen 16 mei 1895, tr. Groningen 28 maart 1850 Aukje Westenborg, geb. Groningen 1 sept. 1823, † ald. 8 okt. 1903.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Opten, geb. Groningen 27 jan. 1852, † ald. 17 mei 1921.
 2. xxx Opten, levenloze zoon, geb. Groningen 29 maart 1854.
 3. Arend Jan, volgt IVa.
 4. Levenloze dochter, geb. Groningen 24 maart 1859.
 5. Harmannus Carel Opten, geb. Groningen 7 april 1861, † Hoogeveen 17 nov. 1943, tr. RRuinen 27 febr. 1904 Jantje Stoker, geb. Beilen 1881, † Ruinen 5 april 1936.
 6. Johannes, volgt IVb.

 

IVa. Arend Jan Opten, geb. Groningen 6 aug. 1855, † ald. 25 mei 1947, tr. Groningen 20 dec. 1882 Pietertje Voorsmit, geb. Groningen 15 juni 1851, † ald. 9 febr. 1922.

Uit dit huwelijk:

 1. Carel, volgt V.
 2. Geesien Opten, geb. Groningen 27 febr. 1885, † Haren 4 juli 1942.
 3. Aukje Opten, geb. Groningen 29 jan. 1893, tr. Groningen 3 april 1919 Gubal Posthumus, geb. Groningen 16 febr. 1890, Planter en administrateur op theeplantage, † Bandoeng 23 maart 1945.

 

 1. Carel Opten, geb. Groningen 15 nov. 1883, Organist, Bloemist, Muziekleraar, musicus 1933-, † Groningen 9 febr. 1974, tr. Groningen 16 juni 1910 Wigbolddina Broekema, geb. Nieuwolda 5 febr. 1889, † Groningen 2 april 1962.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Opten, geb. Groningen 11 febr. 1911, † ald. 22 maart 2004, tr. Inze Hendrikus Oomen, geb. Dwingelo 1908, † Groningen 12 juni 1999.
 2. Geert, volgt VI.
 3. Arenddina Jantina (Dien) Opten, geb. Groningen 30 jan. 1913, † Amsterdam 21 dec. 1997, tr. Zutphen 24 dec. 1943 Cornelis Moesman, geb. Balk 15 febr. 1914, † Amsterdam 14 jan. 1994.
 4. Meindertje Geessien Opten, geb. Groningen 1925, † ald. 8 juli 1944.
 5. Carolina (Carla) Opten, geb. Groningen 27 okt. 1928, † Drachten 5 april 2013.

 

 1. Geert Opten, geb. Groningen 19 febr. 1912, † Bergen 25 jan. 1998, tr. Groningen 25 aug. 1942 Janna de Booijs.

Uit dit huwelijk:

Jan Opten, geb. Groningen 22 aug. 1946, † Maria Kani 16 dec. 1997.

 

IVb. Johannes Opten, geb. Groningen 26 febr. 1863, Banketbakker, † Groningen 7 nov. 1899, tr. Maarssen 5 juni 1890 Elisabeth Reimus, geb. Maarssen 11 mei 1861, † Utrecht 5 dec. 1937.

Uit dit huwelijk:

 1. Carel Opten, geb. Utrecht 21 aug. 1890.
 2. Catherina Maria Opten, geb. Groningen 22 nov. 1891.
 3. Aukje Johanna Opten, geb. Groningen 5 juni 1897.

 

IIc. Johannes Opten, geb. Groningen 1799, Onderwijzer 1823-, schrijfmeester 1828-, † Groningen 20 juli 1849, tr. Anna (Anje) Harms Bussema, geb. Eppenhuizen 11 maart 1787, † Groningen 13 maart 1854.

Uit dit huwelijk:

 1. Geziena Karelliena Harmanna Wibkeliena Opten, geb. Groningen 3 juli 1824, † Amsterdam 12 okt. 1894.
 2. Karel Harm Remmers Opten, geb. Groningen 18 febr. 1828, Pianist 1959-, † Den Helder 1 nov. 1902, tr. Hellevoetsluis 20 jan. 1859 Johanna Elisabeth van Os, geb. Utrecht 21 dec. 1828, † Groningen 29 aug. 1870.

 

Parenteel van Johannes Opten

 1. Johannes Opten, geb. Groningen 1799, Onderwijzer 1823-, schrijfmeester 1828-, † Groningen 20 juli 1849, zn. van Carl en Geesjen (Geessien) Hindriks Bozen, tr. Anna (Anje) Harms Bussema, geb. Eppenhuizen 11 maart 1787, † Groningen 13 maart 1854.

Uit dit huwelijk:

 1. Geziena Karelliena Harmanna Wibkeliena Opten, geb. Groningen 3 juli 1824, † Amsterdam 12 okt. 1894.
 2. Karel Harm Remmers Opten, geb. Groningen 18 febr. 1828, Pianist 1859-, † Den Helder 1 nov. 1902, tr. Hellevoetsluis 20 jan. 1859 Johanna Elisabeth van Os, geb. Utrecht 21 dec. 1828, † Groningen 29 aug. 1870.
De nazaten van Thomas Opten
Getagd op:            

3 gedachten over “De nazaten van Thomas Opten

 • 18/08/2019 om 12:33
  Permalink

  Leuk Karel, dat je dit verder hebt uitgezocht. Carel Opten had ik eerder in het vizier, maar Johannes Thomas Upton is nieuw voor me!
  Hartelijke groet, Peter

  Beantwoorden
  • 21/11/2020 om 13:39
   Permalink

   Wat is het verband tussen de Frugte en Opten stambomen?

   Beantwoorden
 • 21/11/2020 om 13:26
  Permalink

  De genealogie van Carel en Wigbolddina is niet compleet. Tussen Geert en Meindertje is mijn moeder Arenddina Jantina (Dien) Opten geboren op 30-1-1913 en na Meindertje kwamen Arend Jan (Arie) Opten, * 8-10-1926, Carolina (Carla) Opten, * 27-10-1928, en Gubal Evert (Guus) Opten, * 13-1-1932.
  Arend Jan (Arie) staat boven aan de lijst op deze pagina zonder geboorte datum. Arend Jan is de enig overlevende van de kinderen van Carel en Wigboldina, inmiddels 94 jaar oud.
  Mijn zuster Maria Moesman, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Optens, teruggaand tot Henry Upton / geb. 1686.
  Ik was op zoek naar het adres van de vmlg. bloemenkwekerij van de Optens in Groningen. Weet U het adres?

  Beantwoorden

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: