Simon la Grouw; een leven gewijd aan Stockport

 

Simon la Grouw staat tweede rij, tweede van links, met schuin rechts iets lager zijn vrouw Frederika met de negen maanden oude Fred (Frederik) op schoot en pal daaronder Simon Willem, met bal.

De speurtocht naar het familieverleden verloopt niet altijd even gemakkelijk. Soms ontbreken gegevens, zijn kinderen moeilijk te traceren en moet je het doen met wat je kunt vinden. Om later dan opeens weer nieuwe informatie doorgespeeld te krijgen. Dat geldt ook voor Simon la Grouw, de oudere broer van mijn oma Bets la Grouw en zoon van Willem la Grouw en Maria Vroom. Over hen zijn op  deze website ook enkele artikelen te vinden.

 

In een prachtige groepsfoto uit 1915 ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van Willem la Grouw en Johanna Elisabeth van Deventer (Willem’s tweede vrouw) staat midden bovenste rij mijn opa, Evert de Kruijf met zijn Bets la Grouw met op haar arm de drie maanden oude Annie. Jawel, mijn moeder. Maar Simon, wie is hij, waar staat hij? Simon was in 1915 29 jaar oud, getrouwd met Frederika Diepeveen en had op dat moment twee kinderen, Simon Willem, vier jaar oud en Frederika, negen maanden.  Vermoedelijk staat Simon onder mijn opa Evert, met rechts zijn vrouw Frederika, op haar schoot de jongste en daaronder met bal Simon Willem.

Waarom in dit verhaal Simon? Dat komt door een rouwadvertentie uit 1951, waarin Simon werd genoemd als directeur van de NV Stockport. Dat maakt nieuwsgierig. Wie was deze Simon?

Toen hij op 23 februari 1910 trouwde met zijn Frederika (roepnaam Frida, Freddy, Riek?, wie zal het zeggen) was Simon machinetekenaar. Simon leerde zijn vrouw kennen via zijn broer Johannes, die eerder met Maria Diepeveen, dochter van de Kampense schipper Gerrit, trouwde. Frederika is de jongere zus van Maria en één van de negen kinderen van Gerrit Diepeveen en Jentje Jonker. Gerrit, die als schipper probeerde zijn kost te verdienen en uiteindelijk in 1895 in Amsterdam belandde.

Simon kreeg met Frederika twee zoons, Simon Willem, voornamen namen uit de La Grouw familie en Frederik, vernoemd naar Gerrit Diepeveens vader, die van beroep…jawel, ook schipper was. Uit eerdere documenten blijkt dat Gerrit op een schip was geboren.

Het pand aan de Prinsengracht 359 met op de gevel nog het naambord van NV Technisch Bureau Stockport. Bron: Monumenten.nl

Simon was technisch aangelegd. Hij werd machinetekenaar en volgens krantenarchieven zou hij in 1900 op 14-jarige leeftijd al in dienst zijn getreden bij technisch bureau Kiderlen en Co, die vooral in gasmotoren handelde. Simon heeft daar altijd gewerkt en werkte zich op tot één van de directeuren van het bedrijf, dat in 1924 een naamswijziging onderging en technisch bureau NV Stockport ging heten. Misschien ook omdat er een duidelijke connectie was met de Stockport gasmotoren, die vanuit Engeland werden geïmporteerd. Met zijn gezin ging Simon op het adres Prinsengracht 359 in Amsterdam wonen, waar ook de locatie van het bedrijf was. Hoe groot het bureau was, met hoeveel werknemers, dat kon niet worden achterhaald.

Prinsengracht 359 is een oud-17e eeuws pakhuis dat  vanaf de vroege 17de eeuw deel uitmaakte van bierbrouwerij ’t Roo Hart. De brouwer was toen David Coster. Daarna ging de brouwerij – in ieder geval tot 1650 – over op Pieter Denijs. In de 19e eeuw deed het pakhuis dienst als suikerraffinaderij.

 

Simon la Grouw overleed onverwachts op 9 oktober 1951 op 65-jarige leeftijd. De diverse rouwadvertenties in de krant van de raad van commissarissen en naaste collega waren heel positief over Simon, die veel voor het bedrijf moet hebben betekend. Hij werd uiteindelijk op 12 oktober 1951 op Driehuis-Westerveld gecremeerd.

Genealogie van Simon La Grouw

Simon La Grouw, geb. Amsterdam 26 febr. 1886, Directeur techn. bureau Stockport -1951, † Amsterdam 9 okt. 1951, zn. van Willem en Maria Vroom, tr. Amsterdam 23 febr. 1910 Frederika Diepeveen, geb. Kampen 15 juni 1887, † Huizen? na 1961.

Uit dit huwelijk:

1. Simon Willem La Grouw, geb. Amsterdam 13 dec. 1910, † ald. 5 febr. 1979, tr. Amsterdam 10 sept. 1936 Antonia Petronella Blok, geb. Amsterdam 12 juni 1913.  Uit dit huwelijk:

Franklin La Grouw, geb. Amsterdam 1946, † Ilpendam 10 juni 2017, tr. Amsterdam 24 febr. 1970 M. Meester.

2. Frederik La Grouw, geb. Amsterdam 13 dec. 1914, tr. Amsterdam 1 aug. 1946 Elisabeth van Dalen, geb. Papendrecht 9 april 1914. Uit dit huwelijk:

dochter, geb. Amsterdam 1948.

zoon, geb. Amsterdam 1949.

De geschiedenis van een succesvolle machinetekenaar

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: