Gezondheid speelde hem parten

 

Keuring van tabak in Frascati Amsterdam. Bron: Stadsarchief Amsterdam

In de geschiedenis van de familie La Grouw speelt zijdelings ook de tabakshandel een rol. Niet omdat een La Grouw tabakshandelaar of makelaar was, of een sigarenzaak had, maar wel omdat hij er een inkomen mee verdiende.

Amsterdam was in de 19e en een deel van de 20e eeuw West-Europees centrum van de tabakshandel, die vooral in handen was van Amsterdammers met een joodse afkomst. Er waren handelaren, verkopers en makelaars. Frascati speelde een belangrijke rol, de plaats waar tabak werd gekeurd en geveild. De afgelopen jaren was Frascati vooral ook bekend als de locatie waar tv-programma’s werden opgenomen. Frascati, het theater- en productiehuis in de Nes, de smalle straat in het centrum van Amsterdam waar de tabakshandel welig tierde.

Willem La Grouw, geboren in 1892, zoon van Coenraad, nachtportier bij Hotel Americain en Johanna Maria van Haren, werkte vele jaren op kantoor van de tabaksmakelaar Henri Dentz en zijn latere compagnon Van der Breggen. Dit kantoor was gevestigd aan de St.Pietershalsteeg, zo ongeveer in het centrum van de tabakshandel.

Willem was de jongste van vier kinderen. Ook de meest gezonde, alhoewel hij niet ouder werd dan 58 jaar. Maar de eerstgeboren kinderen van de familie La Grouw overleden al heel snel. Toen Willem op 9 januari 1918 trouwde met Catherina Langius uit Scheveningen en huishoudster bij een gegoede Haags gezin, was van zijn familie alleen zijn moeder nog in leven. Op zijn trouwdag  werkte hij waarschijnlijk al als kantoorbediende bij tabaksmakelaar Dentz.

Willem La Grouw was volgens overlevering een lieve, bescheiden man. Volgens het militieregister hoefde hij vanwege ‘een lichaamsgebrek’  geen dienst te doen. Welke dat gebrek was, vertelt de geschiedenis niet. Zijn lengte van 1,73 m? Dat kan haast niet. Wél dat zijn gezondheid hem altijd parten moet hebben gespeeld. Hij was heel lang ziek en overleed uiteindelijk op 19 januari 1951 in Haarlem. De stad waar hij met zijn gezin in 1930 naar toe verhuisde vanwege gezondheidsproblemen met één van de kinderen. Haarlem was natuurlijk dichter bij de gezonde zeelucht dan Amsterdam.

Tabaksmakelaar Dentz & Van der Breggen herinnerde hun medewerker Willem in een overlijdensadvertentie als een trouwe medewerker, ‘wiens nagedachtenis wij steeds in ere blijven behouden’.

Het gezin Willem en Catherina La Grouw telde uiteindelijk vijf kinderen: Wilhelmina Johanna, geboren in 1919, Lucianus (1921), directeur van de GAK-vestiging in Leiden, Coenraad Maria (1922), verhuisd naar Nuenen en werkzaam bij Philips als chemicus, Elisabeth Maria (1924), uiteindelijk in 2018 overleden in Heiloo en tot slot Willem Maria, geboren in 1926.

Gezinsblad van Willem La Grouw

Willem La Grouw, geb. Amsterdam 3 april 1892, † Haarlem 19 jan. 1951, zn. van Coenraad en Johanna Maria van Haren, tr. ’s Gravenhage 9 jan. 1918 Catherina Langius, geb. Harlingen 3 febr. 1892, † Santpoort 2 febr. 1970.

Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina Johanna La Grouw, geb. Amsterdam 13 april 1919.
  2. Lucianus La Grouw, geb. Amsterdam 13 maart 1921, Directeur GAK Leiden, † Oegstgeest 10 april 2004.
  3. Coenraad Maria La Grouw, geb. Amsterdam 10 juli 1922, † Nuenen 18 juli 2005, tr. Haarlem 10 febr. 1948 Adriana Jacoba Maria Emans, geb. Nuenen 13 aug. 1921, † ald. 15 jan. 2015.
  4. Elizabeth Maria La Grouw, geb. Amsterdam 18 juli 1924, † Heiloo 18 mei 2018.
  5. Willem Maria La Grouw, geb. Amsterdam 7 nov. 1926, † Haarlem 20 febr. 2002.

 

 

 

Willem La Grouw (1892); in dienst van de tabaksmakelaar

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: