Bronvermeldingen

De verkregen informatie op deze website over families en stambomen zijn onder meer verkregen via onderstaande bronnen. Historische achtergrondgegevens zijn op diverse websites te vinden en in de artikelen zoveel mogelijk vermeld.

De lijst is niet compleet en wordt verder aangevuld. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.

Speciale vermelding verdient het boek Overlangbroek op de kaart gezet. Auteur Cees (Kees) van Schaik heeft veel, zo niet alles wat hij kon vinden over Overlangbroek en omgeving in het boek verwerkt. Daarin wordt duidelijk dat de familie De Cruijff een belangrijke rol heeft gespeeld in het wel en wee van deze Utrechtse plattelandsgemeente.