Trouwfoto vader en moeder op 25 mei 1939
Trouwfoto van An (Anna, Annie) en Leo Frugte, 25 mei 1939.

De families Frugte, De Kruijf, La Grouw en Scheepmaker.  Als zoon van een administrateur en een verpleegster raakte ik op een gegeven moment geïnteresseerd in mijn afkomst. Eerst die van mijn vader, Leonard Johan Frugte en vervolgens ook in het familieverleden van mijn moeder Johanna Elizabeth de Kruijf. Zij zijn getrouwd op 25 mei 1939 in Amsterdam. Een gelukkig huwelijk met moeilijke jaren en een trieste afloop, toen Leo Frugte in augustus 1951 onverwacht overleed en moeder achterbleef met vier kinderen, vier zoons.

 

De familie De Kruijf, is puur Hollands met een verleden dat zelfs mogelijk terug gaat tot de 13e eeuw. De huidige naam ontstond in de achttiende eeuw. Daarvoor was het Cruijf, Cruijff en nog meerdere verbasteringen, maar uiteindelijk komen we uit bij Cruve of dye Cruve.

 

De Nederlandse Familienamenbank geeft een verklaring voor de naam De Kruijf:

 

Van oorsprong is de naam De Kruijf een bijnaam voor iemand met een opvallende haarlok of met kruivend, krullend haar. Het middelnederlandse werkwoord cruven = ‘krullen, kruiven’; het zelfstandig naamwoord cruve (cruuf) = ‘(haar)krul, lok’.

 

Die naam, Cruve, komen we al tegen in 1294: • Theodericus Cruve, Utrecht 1294. Of De Kruijf hiervan afstamt is niet duidelijk. Wel van Willem Willemz Dye Cruve (de Cruijff), geboren in 1465, overleden in 1545. Onderzoek van anderen gaat zelfs nog verder terug, naar Dirck Johannes de Cruv (dye Cruve), geboren in 1385.  En zien we ook dat de voorvaderen van De Kruijf een rijke historie kennen. Wie speurt op internet vindt al gauw veel informatie over de voorouders van De Kruijf. Op deze website wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze informatie. De credits gaan dan ook naar de noeste werkers die complete stambomen hebben samengesteld.

 

Wat is de oorsprong van ‘mijn’ Frugtes? Vermoedelijk Kalkriese in Duitsland. Een klein plaatsje niet al te ver van Osnabrück. In de tweede helft van de 18e eeuw toog Johann Heinrich Früchte, geboren in 1768 in Kalkriese  (vermoedelijk) naar Holland om werk te zoeken. Hij kwam uiteindelijk samen met zijn vrouw Margaritha Opten terecht in Linschoten en werd daar tuinman en klompenmaker. Deze Früchte is de voorvader van de huidige Frugtes.

 

De familie La Grouw behoort ook tot de voorouders en komt vooral uit Amsterdam. Althans, één van de takken van deze uitgebreide familie. Voor zover nu bekend stamt een groot deel van deze familie af van Moses Lagrauw, omstreeks 1600 geboren in Duitsland, Frankfurt. Veel speurwerk naar de herkomst van La Grouw is al gedaan. Zo heeft Jan van Veen een uitgebreid stamboomonderzoek gedaan naar deze familie (zie ook menu-onderdeel Bronnen).

 

De familie Scheepmaker speelt een rol  omdat grootvader Karel Frugte, geboren in 1870,  trouwde met twee zussen Scheepmaker. Eerst met Maria, later na het overlijden van Maria met Johanna. Het leven van deze Karel Frugte was ook uitermate interessant, zoals op deze site is beschreven. Met de Scheepmakers gaan we terug tot de 16e eeuw.

 

In het onderdeel ‘Voorouders’ worden de kwartierstaten weergegeven van vier personen: Leonard Johan Frugte (1913-1951), Johanna Elizabeth de Kruijf (1915-1999),  Theresia Elisabeth La Grouw (1892-1982)  en Johanna Scheepmaker (1877-1935), waarmee alle voorouders voor zover bekend worden weergegeven. En dat gaat behoorlijk ver terug!