Parenteel van Johann Heinrich Früchte

I. Johann Heinrich Früchte, geb. Kalkriese 1695, † ald. 20 nov. 1745, tr. 1730 Margaretha Graves.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Henrich, volgt IIa.
2. Claus Henrich, volgt IIb.
3. Anna Adelheit Fruchte, geb. Kalkriese nov. 1742, ged. Engter 2 dec. 1742.

IIa. Johan Henrich Früchte, geb. Engter 2 sept. 1736, † ald. 12 jan. 1792, tr. Engter 17 okt. 1760 Catherina Margaretha Vollmer, geb. 16 maart 1737, † 6 maart 1800, dr. van Johann Diederich Voltmer en Maria Adelheit Thor Lage (?).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adelheit Früchte, geb. Engter 16 april 1762, † ald. 11 juni 1762.
2. Johan Herbord Früchte, ged. Engter 9 sept. 1764.
3. Johann Henrich Früchte, geb. 2 april 1767, ged. Engter 5 april 1767, † 8 april 1767.
4. Johan Heinrich, volgt III.
5. Johan Ernst Früchte, geb. Engter 30 april 1775.
6. Johan Hermann Früchte, geb. Engter 8 nov. 1778.
7. Christian Friederich Früchte, ged. Engter 25 nov. 1781.

III. Johan Heinrich Fruchte, geb. Engter 10 juni 1768, † Linschoten 22 sept. 1823, tr. (ondertr. Amsterdam 12 juli) 1799 Margaretha Alida Opten, geb. 14 mei 1772, ged. Engter 30 mei 1772, † Linschoten 13 maart 1863, dr. van Thomas en Anna Gerdrud Köpkes.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Fruchte, geb. Linschoten 26 jan. 1800, † ald. 30 maart 1803.
2. Anna, volgt IVa.
3. Hendrik, volgt IVb.
4. Karel, volgt IVc.
5. Frederik Frugte (Fruchte), geb. Linschoterhaar 16 aug. 1807, † 21 mei 1811.
6. Levenloos kind, geb. Linschoten 16 mei 1810.

IVa. Anna Fruchte (Vruchten), geb. Linschoterhaar 1801, † Linschoten 25 sept. 1878, tr. Linschoten 30 jan. 1824 Aaldert (Albert/Albertus/Aalbert) Jenné, geb. Roozendaal 22 nov. 1799, † Utrecht 28 maart 1846, zn. van Christiaan en Johanna Veenhuijsen.
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan, volgt Va.
2. Hendrik Jenné, geb. Linschoten 13 maart 1826, † ald. 24 juni 1826.
3. Margareta Alieda Jenné, geb. Linschoten 4 april 1828, † ald. 8 juni 1830.
4. Margrietha Alida Jenné, geb. Linschoten 22 aug. 1830, † ald. 26 april 1915, tr. Linschoten 9 aug. 1850 Johannes Vermeer, geb. Hekendorp.
5. Johanna Alberta Jenné, geb. Linschoten 19 jan. 1832, † ald. 11 juli 1921, tr. 1e Linschoten 23 juni 1854 Cornelis van Boeschoten, geb. Linschoten 1811; tr. 2e Linschoten 4 mei 1882 Cornelis Boele, geb. Linschoten 1813.
6. Hendrik, volgt Vb.
7. Annetta Hendrik Jenné, geb. Linschoten 25 sept. 1836, † ald. 16 maart 1838.

Va. Christiaan Jenné, geb. Linschoten 17 jan. 1825, Hoofdonderwijzer, † Nieuwveen 8 febr. 1879, tr. 1e Ovezande 23 april 1851 Johanna Cornelia Dagevos, geb. Nieuw Beijerland 20 sept. 1825, † Linschoten 1 mei 1865; tr. 2e Loenen 9 mei 1867 Dederica Alijda Van Os, geb. Baambrugge 12 febr. 1831.
Uit het eerste huwelijk:
1. Albertus Johannes Jenné, geb. Hekendorp 15 sept. 1852, † ald. 22 jan. 1853.
2. Jansje Jenné, geb. Hekendorp 9 nov. 1853, † Nieuwveen 15 mei 1936.
3. Albertus jacobus Jenné, geb. Nieuwveen 5 okt. 1855, † ald. 2 febr. 1856.
4. Anna Jenné, geb. Nieuwveen 20 nov. 1856, † ald. 3 april 1857.
5. Albertus Jakobus Jenné, geb. Nieuwveen 27 mei 1858, † ald. 15 aug. 1858.
6. Albertus Jakobus Jenné, geb. Nieuwveen 16 mei 1859, † Amsterdam 19 okt. 1898, tr. Texel 8 mei 1884 Marretje de Ruijter, geb. Texel 20 april 1862.
7. Anna Jenné, geb. Nieuwveen 28 dec. 1860, † ald. 20 aug. 1861.
8. Helena Maria Jenné, geb. Nieuwveen 2 maart 1862, † ald. 24 mei 1863.
9. Anna Jenné, geb. Nieuwveen 30 jan. 1863, † ald. 27 mei 1863.
10. Helena Maria Jenné, geb. Nieuwveen 25 juni 1864, † Gouda 14 april 1884.
Uit het tweede huwelijk:
11. Kornelia Jenné, geb. Nieuwveen 12 juni 1868, † Amsterdam 19 febr. 1949.
12. Hendrik Jenné, geb. Nieuwveen 22 dec. 1869, † ald. 20 jan. 1870.

Vb. Hendrik Jenné, geb. Linschoten 16 sept. 1833, † ald. 19 sept. 1901, tr. 1e Tijgje van Gent, geb. Kamerik-Houtdijken 1 sept. 1837, † Linschoten 17 nov. 1879; tr. 2e Johanna Zekveld, geb. Nieuwveen 1842; tr. 3e Gouda 22 juli 1890 Cornelia Hermina Visser, geb. Hellevoetsluis 1839.
Uit het eerste huwelijk:
1. Albert Jenné, geb. Linschoten 8 aug. 1856, † Haastrecht 1 april 1932.
2. Klaas, volgt VIa.
3. Neeltje Jenné, geb. Linschoten 9 aug. 1859, † ald. 27 nov. 1859.
4. Christiaan, volgt VIb.
5. Neeltje Jenné, geb. Linschoten 18 mei 1862, † Gouda 3 mei 1940.
6. Anna Jenné, geb. Linschoten 25 dec. 1864.
7. Fijtje Jenné, geb. Linschoten 2 okt. 1866.
8. Rijkje Jenné, geb. Linschoten 10 juni 1868, † ald. 7 april 1869.
9. Rijkje Jenné, geb. Linschoten 7 nov. 1869, † Waddinxveen 29 nov. 1941.
10. Hendrik Jenné, geb. Linschoten 9 nov. 1873, † ald. 10 maart 1873.
11. Hendrik Jenné, geb. Linschoten 2 maart 1874, tr. Rieteveld 12 okt. 1899 Antje Versloot, geb. Bodegraven 1866.
12. Margareta Alida Jenné, geb. Linschoten 4 jan. 1876, † Alphen aan den Rijn 25 jan. 1934.
13. Elbertus Jenné, geb. Linschoten 12 dec. 1877, † Gouda 15 jan. 1943, tr. Bergambacht 3 febr. 1910 Jannigje Adriana van der Meijden-Dogterom, geb. Bergambacht 1878, † Gouda 5 april 1939.
14. Karel Jenné, geb. Linschoten 23 jan. 1879, † ald. 5 april 1879.

VIa. Klaas Jenné, geb. Linschoten 30 nov. 1857, † Bodegraven 6 maart 1935, tr. Ouderkerk aan den Amstel 11 jan. 1907 Gijsberta Aletta Noordegraaf, geb. Ouderkerk aan den Amstel 11 aug. 1870, † Leiden 8 aug. 1935, wed. van Huig van der Graaf.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Hendrik Jenné, geb. Zwammerdam 29 okt. 1907, † Bodegraven 13 okt. 1998, tr. Rotterdam 1937 Jeannette Vermeer, geb. Rotterdam 25 febr. 1913, † Bodegraven 1 mei 2004.
Uit dit huwelijk:
1. Jeannetta Carla Elisabeth Jenné, geb. Leiden maart 1940, † 2008.
2. Lianke Jenné, geb. 1942, † 2019.
3. Zoon, volgt VIIIa.

VIIIa. N.N., tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

VIb. Christiaan Jenné, geb. Linschoten 15 dec. 1860, † Haarlemmermeer 25 sept. 1935, tr. Barwoutswaarder 8 febr. 1884 Neeltje den Hollander, geb. Barwoutswaarder 23 juli 1862, † Haarlemmermeer 22 april 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jenné, geb. Waarder 11 juli 1884, † Haarlemmermeer 22 maart 1930, tr. Berkenwoude 2 juni 1926 Wilhelmina Hendrika van der Lek, geb. Gouderak 1889.
2. Laurens Jenné, geb. Waarder 17 jan. 1886, † Snelrewaard 6 april 1893.
3. Fijtje Jenné, geb. Snelrewaard 24 juni 1888.
4. Aafje Jenné, geb. Snelrewaard 17 febr. 1893.
5. Neeltje Jenné, geb. Linschoten 17 jan. 1895, tr. Linschoten 12 mei 1921 Gijsbertus Pieter Oskam, geb. Alphen aan den Rijn 1885.

IVb. Hendrik Frugte (Fruchte), geb. Linschooterhaar 22 sept. 1803, klompenmaker 1837-, † Barwoutswaarder 29 sept. 1872, tr. 1e Linschoten 6 nov. 1828 Susanne Ten Feld, geb. Arnhem 5 juni 1803, Dienstmaagd 1828-, † Barwoutswaarder 12 juni 1866; tr. 2e Barwoutswaarder 10 mei 1867 Sanna De Jong, geb. Bodegraven 22 okt. 1824, † Waarder 6 jan. 1903.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vc.
2. Theodora Fruchte, geb. Linschoten 2 april 1831, † Kamerik 18 juni 1901, tr. Kamerik Houtdijken 24 okt. 1856 Lambertus Van Vliet, geb. Linschoten 20 maart 1827, Timmermansknecht 1856-, † Kamerik 26 april 1902.
3. Grietje Alida Fruchte, geb. Linschoten 5 febr. 1832, † ald. 16 febr. 1832.
4. Margrieta Alida Fruchte, geb. Linschoten 28 juni 1833, † ald. 7 febr. 1834.
5. Hermanus Fruchte, geb. Linschoten 11 jan. 1835, † ald. 11 sept. 1847.
6. Karel, volgt Vd.
7. Willem Fruchte, geb. Linschoten 18 mei 1839, † ald. 18 nov. 1839.
8. Willem Fruchte, geb. Linschoten 5 nov. 1840, † ald. 6 nov. 1840.
9. N.n. Fruchte, geb. Linschoten 13 dec. 1841, † ald. 13 dec. 1841.
10. Albertus, volgt Ve.

Vc. Hendrik Frugte, geb. Linschoten 4 sept. 1829, Arbeider Lisse, Opzichter stadskantoor Amsterdam, † Amsterdam 7 sept. 1897, tr. Lisse 1 dec. 1859 Wilhelmina Brouwer, geb. Hillegom 6 maart 1833, † Amsterdam 15 juli 1881.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIc.
2. Albertus, volgt VId.
3. Karel Frugte, geb. Hiillegom 8 nov. 1863, Hospitaalbediende, † Indië 1894.
4. Cornelis Lubertus, volgt VIe.
5. Pieter, volgt VIf.

VIc. Hendrik Frugte, geb. Lisse 14 jan. 1860, wijnkopersknecht 1883-, Bediende 1884-, Bediende 1894-, wijnkopersknecht 1911-, winkelier 1917-, † Amsterdam 28 juni 1928, tr. 1e Amsterdam 31 okt. 1883 Cornelia Geertruida Schrunder, geb. Amsterdam 28 juli 1862, † ald. 15 jan. 1914; tr. 2e Amsterdam 9 maart 1916 (echtsch. ingeschr. ald. 28 april 1919) Geertje Faber, geb. Leeuwarden 1871.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Frugte, geb. Amsterdam 11 aug. 1884, † ald. 9 maart 1967.
2. Hendricus Franciscus Frugte, geb. Amsterdam 22 april 1887, † ald. 27 febr. 1888.
3. Franciscus Hermanus Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 1889, kelner 1911-, † Amsterdam 6 jan. 1972, tr. Amsterdam 7 dec. 1911 Christina Everarda Siteur, geb. Maarssen 1886.
4. Henrica Frugte, geb. Amsterdam 23 juni 1891, † ald. 1 mei 1979, tr. Amsterdam 15 mei 1917 Frederik Antoon van Bruggen, geb. Amsterdam 1886, kantoorbediende.
5. Hendrik, volgt VIIb.

VIIb. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 20 sept. 1894, † ald. 31 aug. 1958, tr. Amsterdam 15 mei 1919 Henrietta Jakoba Slokker, geb. Muiden 16 jan. 1891, † Amsterdam 5 jan. 1971.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Geertruida Frugte, geb. Amsterdam 18 okt. 1921, begr. ald. 10 nov. 2011.

VId. Albertus Frugte, geb. Hillegom 28 sept. 1861, Bediende, Koffiehuishouder 1897-, kelner 1900-, cafehouder 1916-, † Amsterdam 2 nov. 1933, tr. Amsterdam 24 april 1884 Christina Angenita Louisa Hankart, geb. Amsterdam 9 sept. 1862, † ald. 25 april 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIc.
2. Catherina Francina, volgt VIId.
3. Maria Christina, volgt VIIe.
4. Johanna, volgt VIIf.
5. N.n. Frugte, levenloos kind, geb. Amsterdam 8 april 1893.
6. Henderika Johanna Theodora, volgt VIIg.
7. Albertus, volgt VIIh.
8. Christina Angenita Louisa Frugte, geb. Amsterdam 3 sept. 1900, tr. 1e Amsterdam 12 sept. 1917 (echtsch. ingeschr. ald. 20 mei 1927) Johan Ros, geb. Amsterdam 1898; tr. 2e Amsterdam 22 maart 1928 Arie Johan Daniel De Bruin, geb. Amsterdam 1902, ijzerwerker 1928-.

VIIc. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 9 maart 1885, † ald. 6 dec. 1949, tr. Amsterdam 2 dec. 1909 Francina Anna Geertruida Van Brussel, geb. Wormerveer 26 nov. 1886, Handelsreiziger 1909-, † Amsterdam 25 juni 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Francina Anna Geertruida, volgt VIIIb.
2. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 20 aug. 1924, † Edmonton 1990, tr. N.N..

VIIIb. Francina Anna Geertruida Frugte, geb. Amsterdam 20 sept. 1910, † ald. 11 febr. 1944, tr. Amsterdam 13 mei 1931 Benjamin Nehemia Bachra, geb. Amsterdam 4 febr. 1904, † ald. 15 febr. 1977.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt IXa.

IXa. N.N., tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VIId. Catherina Francina Frugte, geb. Amsterdam 8 juni 1886, † ald. 22 jan. 1944, tr. Amsterdam 6 maart 1912 Gerardus Hendrikus Van Brussel, geb. Alkmaar 1886, Huisschilder 1912-.
Uit dit huwelijk:
1. Johanne Van Brussel.
2. Catherina Francina Van Brussel.

VIIe. Maria Christina Frugte, geb. Nieuwer Amstel 18 aug. 1888, † Breda 22 mei 1962, tr. Amsterdam 11 aug. 1910 Nicolaas Thime, geb. Amsterdam 17 mei 1884, Timmerman, † Amsterdam 5 maart 1955.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Frederik Thime, geb. Amsterdam 23 juni 1911.
2. Albertus Thime, geb. Amsterdam 13 febr. 1916.

VIIf. Johanna Frugte, geb. Amsterdam 10 okt. 1890, † ald. 7 nov. 1918, tr. Amsterdam 1 juni 1911 Willem Hendrik Swart, geb. Leeuwarden 1 febr. 1881, Metaalslijper; hij hertr. Amsterdam 23 jan. 1924 Elisabeth Overeem.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Swart, geb. Amsterdam 25 sept. 1915.
2. Willem Hendrik Swart, geb. Amsterdam 19 mei 1918, † ald. 21 febr. 1997.

VIIg. Henderika Johanna Theodora Frugte, geb. Amsterdam 21 april 1894, † ald. 30 nov. 1965, tr. Amsterdam 1 juni 1922 Cornelis Roijé, geb. Amsterdam 5 dec. 1891, chauffeur 1922-.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Roijé, geb. Amsterdam 1 dec. 1922, † ald. 14 april 1975.
2. Albertus Roijé, geb. Amsterdam 20 juli 1927.

VIIh. Albertus Frugte, geb. Amsterdam 18 febr. 1897, Huisschilder 1916-, † Amsterdam 15 juli 1965, tr. Amsterdam 15 nov. 1916 Annechien Braam, geb. Nieuwer Amstel 24 sept. 1893.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Frugte, geb. Gouda 16 febr. 1918, † Neuengamme 10 maart 1945.
2. Cornelis, volgt VIIIc.
3. Johanna Helena Frugte, geb. Den Haag 5 febr. 1926.
4. Pieter Frugte, geb. Den Haag 13 april 1931.
5. Zoon.

VIIIc. Cornelis Frugte, geb. Den Haag 1 aug. 1921, † ald. 26 mei 1995, tr. Johanna Diedricha Knetemann.
Uit dit huwelijk:

IXb. Bertus Frugte, geb. Den Haag 8 febr. 1949, † ald. 26 juni 1996, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.

VIe. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Hillegom 3 dec. 1865, wijnkopersknecht, † Amsterdam 27 sept. 1912, tr. Amsterdam 26 mei 1887 Johanna Maria De Vogel, geb. Amsterdam 23 jan. 1861.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Hermanus Frugte, geb. Amsterdam 18 aug. 1888, † Medemblik 7 aug. 1931.
2. Wilhelm Cornelis Frugte Frugte, geb. Amsterdam 18 aug. 1888, † ald. 7 febr. 1891.
3. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Amsterdam 6 sept. 1889, † ald. 12 jan. 1890.
4. Everdina Johanna Maria Frugte, geb. Amsterdam 9 febr. 1891, † ald. 16 maart 1892.
5. Wilhelmina Johanna Frugte, geb. Amsterdam 28 febr. 1892, kostuumnaaister, † Laren 17 mei 1973, tr. Franeker 8 jan. 1920 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 17 mei 1951) Andreas Noordenbos, geb. Leeuwarden 6 maart 1896, Banketbakker.
6. Johanna Maria Frugte, geb. Amsterdam 1893, † Haarlem 14 sept. 1981, begr. Crematorium Westerveld 17 sept. 1981, tr. Amsterdam 20 nov. 1919 Gerrit Dral, geb. Enkhuizen 12 dec. 1887, Hoofdmachinist MS Berenice KNSM 1940-, † atlantische Oceaan 22 juni 1940, zn. van Klaas en Trijntje De Hart (Wart) en wedr. van Hendrina Bezaan.
7. Wilhelm Cornelis Frugte, geb. Amsterdam 24 nov. 1894, † Ermelo 7 juli 1945, tr. Ermelo 14 nov. 1940 Maria Stip, geb. Ermelo 2 april 1890, † ald. 13 febr. 1958.

VIf. Pieter Frugte, geb. Beverwijk 26 jan. 1868, kelner 1896-, Buffetchef 1918-, tr. 1e Amsterdam 30 juli 1896 Jannetje Van Wettum, geb. 1870; tr. 2e Amsterdam 11 juli 1918 (echtsch. ingeschr. ald. 21 juni 1919) Neeltje Moos.
Uit het eerste huwelijk:

VIIi. Belia Johanna Wilhelmina Frugte, geb. Amsterdam 26 aug. 1897, † Leiden 7 dec. 1983, tr. 1e Batavia 29 aug. 1919 (echtsch. ingeschr. 1 mei 1931) Felix Constantijn Scholte, geb. Bandjermassin BORNEO 26 dec. 1896, † Haarlem 24 jan. 1978; tr. 2e Amsterdam 17 maart 1932 Lucas Remigius Van Hilst, geb. Amsterdam 11 aug. 1899, Brievenbesteller, † Amsterdam 31 okt. 1979.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bram Scholte, geb. 1920, † 1920.
2. Julia Helena Scholte, geb. Batavia 22 mei 1924.
Uit het tweede huwelijk:
3. Dochter.

Vd. Karel Fruchten, geb. Linschoten 20 juli 1837, Arbeider 1863-, † Leiden 6 dec. 1885, tr. 1e Hillegom 30 aug. 1861 Maria Vermeer, geb. Hillegom 31 maart 1839, † Sassenheim 22 jan. 1862; tr. 2e Haarlemmermeer 18 dec. 1862 Tieske Gerardina De Lange, geb. Norg 15 april 1842, Bloemist 1862-, † Gouda 1 aug. 1883.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardina Christina Fruchte, geb. Lisse 23 nov. 1863, † Leiden 25 febr. 1918, tr. Gouda 18 maart 1885 Klaas Holsteijn, geb. Amsterdam 11 juni 1859, † Zoeterwoude 21 jan. 1940.
2. Doortje, volgt VIg.
3. Susanna Fruchten, geb. Alphen aan den Rijn 7 jan. 1870, † ald. 9 dec. 1871.
4. Suzanna, volgt VIh.
5. Hendrik Casper Lubertus Fruchten, geb. Woerden (Alphen) 24 juni 1874, Koopman, kruideniersknecht, schoenmaker 1894-, † Leiden 15 okt. 1951, tr. Leiden 16 maart 1921 Teuntje Owel, geb. Leiden 30 nov. 1886, † Oegstgeest 30 april 1936.
6. Karel Johannes, volgt VIi.
7. Tieske Gerardina Fruchte, geb. Gouda 26 aug. 1880, † ald. 8 dec. 1880.

VIg. Doortje Fruchten, geb. Woerden 6 dec. 1865, † Gouda 1929, tr. Amsterdam 15 sept. 1886 Kornelis Van Streepen, geb. Zoutkamp (Ulrum) 10 mei 1858, † Warnsveld 8 april 1929.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Hendrika van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1890, † Oegstgeest 3 dec. 1945.
2. Cornelia Doortje van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1892, tr. Amsterdam 8 mei 1918 Jeekele Visser, geb. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde omstr. 1885.
3. Jan Franciscus van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1898.

VIh. Suzanna Fruchten, geb. Alphen 18 april 1872, † Leiden 15 dec. 1927, tr. Leiden 24 mei 1893 Hendricus Lek, geb. Haarlem 18 febr. 1872, † Leiden 24 juli 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Johannes Lek, geb. Leiden 2 febr. 1895.
2. Gerardina Christina Lek, geb. Leiden 8 sept. 1896, tr. Leiden 1 juni 1921 Cornelis Ligthart Schenk, geb. Leiden omstr. 1891.
3. Karel Lek, geb. Leiden 2 mei 1899.
4. Klaas Lek, geb. Leiden 24 juli 1901, † ald. 25 sept. 1901.
5. Clasina Lek, geb. Leiden 21 juni 1904.
6. Suzanna Lek, geb. Leiden 3 jan. 1908.
7. Klaas Lek, geb. Leiden 6 mei 1911, † ald. 20 nov. 1911.
8. Klaas Lek, geb. Leiden 26 jan. 1913.

VIi. Karel Johannes Van Fruchten, geb. Gouda 14 febr. 1877, stadswerkman, † Leiderdorp 18 maart 1950, begr. Begraafplaats Leiderdorp, tr. Leiden 21 aug. 1901 Jannetje Johanna Van Klaveren, geb. Hazerswoude 1877, † Leiderdorp 3 febr. 1944.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Van Fruchten, geb. Leiden 6 juni 1902, † ald. 31 maart 1985, begr. algemene begraafplaats Leiderdorp.
2. Karel Johannes, volgt VIIj.
3. Gerardina Christina, volgt VIIk.
4. Engelbrecht Van Fruchten, geb. Leiden 4 sept. 1906, tr. Leiden 15 aug. 1934 (echtsch. ingeschr. ald. 15 febr. 1940) Johanna Alexandrina Peverelli, geb. Den Haag 6 april 1912, † Sintjansgeleen 24 juli 2011.
5. Willem, volgt VII-l.
6. Frederika Maria van Fruchten, geb. Leiden 1910, gezelschapsdame 1963-, † Leiden 24 nov. 1963.
7. Clasina Van Fruchten, geb. Leiderdorp 29 april 1912, Dienstbode 1939-, † Leiden 22 dec. 1939.
8. Maria Van Fruchten, geb. Leiden 1918, † ald. 9 jan. 1919.

VIIj. Karel Johannes Van Fruchten, geb. Leiden 30 april 1904, † Leeuwarden 24 mei 1991, tr. 13 aug. 1929 Aaltje Hendrika Eisenga, geb. Veur 1908, † Leeuwarden 12 febr. 1981.
Uit dit huwelijk:
Karel Johannes van Fruchten, geb. Katwijk 16 dec. 1929.

VIIk. Gerardina Christina Van Fruchten, geb. Leiden 3 juni 1905, tr. A. De Lijster.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VII-l. Willem Van Fruchten, geb. Leiden 17 juni 1908, Uitvoerder 1965-, † Leiden 17 sept. 1965, tr. Leiden 23 juli 1930 Arina Klazina Dam, geb. Woubrugge 1913.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, volgt VIIId.
2. Zoon.

VIIId. N.N., tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
Dochter.

Ve. Albertus Fruchte, geb. Linschoten 23 mei 1846, klompenmaker volgens aktes, wolgaarder??, † Kamerik 27 febr. 1917, tr. Kamerik 20 nov. 1874 Ariaantje Bol, geb. Waarder 21 sept. 1850, † Kamerik 24 juni 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Adriana Fruchte, geb. Kamerik 31 okt. 1875, † ald. 15 febr. 1876.
2. N.n. Fruchte, geb. Kamerik 30 jan. 1877, † ald. 30 jan. 1877.
3. Mijntje Fruchte, geb. Kamerik 30 april 1878, † ald. 25 juli 1886.
4. Hendrik Fruchte, geb. Kamerik 27 juni 1879, † ald. 18 febr. 1880.
5. Susanna Fruchte, geb. Kamerik 10 maart 1881.
6. Adriana Fruchte, geb. Kamerik 5 mei 1884.

IVc. Karel Frugte (Fruchte), geb. Linschoterhaar 23 mei 1805, schoenmaker, † ’s Graveland 31 mei 1868, tr. Utrecht 14 mei 1828 Maria Gerritsen (Garritsen), geb. Bronkhorst (Steenderen) 11 aug. 1796, ged. Bronkhorst 14 aug. 1796, † Zevenhoven 26 nov. 1868, dr. van Garrit Jan Gerretsen (Garritzen) en Elsken Van Londen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vf.
2. Gerrit Jan Fruchte, geb. Linschoten 29 nov. 1830, † ald. 16 jan. 1831.

Vf. Hendrik Frugte, geb. Driebergen 30 maart 1829, † Lisse 8 febr. 1917, tr. 1e Zwolle 20 mei 1858 Dirkje Slag, geb. Zwolle 8 sept. 1828, Dienstmeid, † Zeist 6 mei 1892, dr. van Johannes en Alida Johanna Kisjes; tr. 2e Zwolle 21 mei 1895 Helena Maria Elisabeth van der Vegt, geb. Zwolle 3 febr. 1840, † Utrecht 18 april 1925.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Frugte, geb. Zwartsluis 7 mei 1859, † ald. 20 juni 1862.
2. Alida Johanna Frugte, geb. Zwartsluis 21 april 1860, † Dordrecht 15 nov. 1919.
3. Karelina, volgt VIj.
4. Maria Frugte, geb. Zwartsluis 29 dec. 1862, † Dordrecht 6 maart 1947.
5. Karel Frugte, geb. Zwartsluis 29 juli 1864, † ald. 6 maart 1865.
6. Johanna, volgt VIk.
7. Hendrika (Rieka), volgt VI-l.
8. Karel, volgt VIm.

VIj. Karelina Frugte, geb. Zwartsluis 22 juni 1861, † Dordrecht 2 jan. 1962, tr. Zeist 31 maart 1891 Abraham Benjamin Breebaart, geb. Zeist 23 juli 1855, † Amsterdam 7 jan. 1900.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Marie Johan Pieter Christiaan, volgt VIIm.
2. Marius Johannes Hendrik, volgt VIIn.
3. Karelina Breebaart, geb. Amsterdam 9 juli 1898, Ziekenverpleging, † Dordrecht 1986, tr. Dordrecht 1944 Lucas van Muilwijk.

VIIm. Dirk Marie Johan Pieter Christiaan Breebaart (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), geb. Amsterdam 1 juli 1892, † Voorburg 14 okt. 1968, tr. Heemstede 28 dec. 1922 Leonie van Steenbergen, geb. Uitgeest 1891.
Uit dit huwelijk:
Dochter, tr. Albert Coenraad van der Gugten, † Bandoeng 28 nov. 1931.

VIIn. Marius Johannes Hendrik Breebaart, geb. Nieuwer Amstel 22 dec. 1895, † 12 jan. 1982, tr. Heemstede 28 mei 1920 Jeannette Goldschmeding, geb. Amsterdam 1896, † Bussum 10 aug. 1936.
Uit dit huwelijk:
1. Nettie Breebaart.
2. Marius Johannes Hendrik Breebaart, geb. Heemstede 6 april 1921, † Arnhem 19 mei 2013.

VIk. Johanna Frugte, geb. Zwartsluis 20 juni 1866, kiniderjuffrouw, † Rotterdam 10 febr. 1946, tr. Dordrecht 9 jan. 1902 Dirk Kouwenhoven, geb. Delfshaven 3 okt. 1857, † Rotterdam 5 dec. 1923.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik Kouwenhoven, geb. Rotterdam 23 nov. 1902, tr. Rotterdam 20 juni 1929 Annetje Hoogendijk, geb. Rotterdam 9 nov. 1904.
2. Dirk Kouwenhoven, geb. Rotterdam 9 okt. 1903, tr. Rotterdam 22 okt. 1930 Helena Anna Maria Josepha Bloemen, geb. Schiedam 17 mei 1908.
3. Adriana Maria Magdalena Kouwenhoven, geb. Rotterdam 29 jan. 1905.
4. Hendrika Kouwenhoven, geb. Rotterdam 14 mei 1906, tr. Schiedam 27 febr. 1935 Dirk Poot, geb. Schiedam.

VI-l. Hendrika (Rieka) Frugte, geb. Zevenhoven 2 april 1868, † Dordrecht 17 maart 1942, tr. Zeist 5 juni 1889 Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 17 aug. 1863, Koopmsn, † Dordrecht 8 febr. 1941.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Ouborg, geb. Dordrecht 15 april 1890, † ald. 23 juni 1963.
2. Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 3 april 1891, † Amersfoort 9 april 1972.
3. Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 25 april 1892, † ald. 21 okt. 1895.
4. Dirkje Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 22 sept. 1893, † Haarlem 6 mei 1944.
5. Engeltje Ouborg, geb. Dordrecht 23 maart 1895, † Bussum 21 sept. 1969.
6. Alida Johanna, volgt VIIo.
7. Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 28 dec. 1897, † Den Haag 17 febr. 1963.
8. Karelina Ouborg, geb. Dordrecht 13 jan. 1899, † Rotterdam 23 mei 1959.
9. Johanna Ouborg, geb. Dordrecht 30 april 1900, † ald. 17 sept. 1981.
10. Maria Ouborg, geb. Dordrecht 2 okt. 1902, † Scharsterland 26 dec. 1986.
11. Pieternella Cornelia Ouborg, geb. Dordrecht 4 jan. 1904, † Zwijndrecht 26 jan. 1979.
12. Sophia Cornelia Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 3 maart 1905, † Voorburg 17 jan. 1980.
13. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina Ouborg, geb. Dordrecht 16 jan. 1909, † Amersfoort 12 mei 1977.

VIIo. Alida Johanna Ouborg, geb. Dordrecht 2 sept. 1896, † ald. 16 april 1983, tr. Dordrecht 23 mei 1923 Karel Hendrik Frugte (VIIp).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maria (Rie) Frugte, geb. Dordrecht 14 maart 1924, † Rayway, New Jersey 10 april 2010, tr. 1e N.N.; tr. 2e N.N..
2. Johannes (Jan), volgt VIIIe.
3. Hendrik Karel (Henk), volgt VIIIf.

VIIIe. Johannes (Jan) Frugte, geb. Dordrecht 16 mei 1925, † Haarlem 3 jan. 1993, tr. Den Haag 19 april 1949 Adriana Hendrika (Ada) van ’t Riet, geb. Den Haag 26 dec. 1926, Register accountant 1948-, † Bennebroek 10 nov. 2017.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

VIIIf. Hendrik Karel (Henk) Frugte, geb. Zwijndrecht 19 okt. 1928, † Hillsborough Florida, VS 15 nov. 1991, tr. 1e Hillsborough Florida, VS 26 juni 1957 (echtsch. ingeschr.) Diane J. Johnson, geb. Tampa Florida 8 juli 1936, † ald. 29 maart 2013; tr. 2e N.N..
Uit het eerste huwelijk:
1. Zoon, tr. N.N..
2. Linda Frugte, geb. Tampa Florida 8 nov. 1957, † 4 jan. 2016.
3. Dochter, tr. N.N..
4. Dochter.

VIm. Karel Frugte, geb. Zevenhoven 26 nov. 1870, † Amsterdam 12 dec. 1948, tr. 1e Numansdorp 1 mei 1891 Maria C. Scheepmaker, geb. Numansdorp 25 nov. 1870, † Haarlemmermeer 1 jan. 1912, dr. van Gerardus en Cornelia Kruijswijk; tr. 2e Haarlem 10 juli 1912 Johanna Hendrika Scheepmaker, geb. Numansdorp 10 april 1877, † Amsterdam 21 dec. 1935, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Karel Hendrik, volgt VIIp.
2. Cornelia Gerarda (Cor), volgt VIIq.
3. Hendrik Dirk Frugte, geb. Nieuwenhoorn 1 aug. 1897, † Den Helder 17 nov. 1918.
4. Gerarda Helena, volgt VIIr.
5. Dirk Johan, volgt VIIs.
6. Antonia Cornelia (Annie), volgt VIIt.
7. Marius Karel, volgt VIIu.
8. Alida Johanna (Alie), volgt VIIv.
9. Maria Cornelia (Mies) Frugte, geb. Haarlemmermeer 25 aug. 1907, tr. Bussum 11 mei 1932 Hendrik Pieter De Bruin, geb. Bussum 1907, gereedschapsmaker.
10. Johan Hendrik, volgt VIIw.
11. Gerardus C., volgt VIIx.
12. Karelina Hendrika Frugte, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1911, † Woerden 4 jan. 1991.
Uit het tweede huwelijk:
13. Leonard Johan, volgt VIIy.
14. Hendrika Johanna (Rika), volgt VIIz.
15. Cornelia G., volgt VIIaa.
16. Petronella Frugte, geb. Haarlemmermeer 21 april 1917, † ald. 1 april 1918.
17. Hendrik, volgt VIIab.
18. Karel Frugte, levenloze zoon, geb. Amsterdam 2 febr. 1924.

VIIp. Karel Hendrik Frugte, geb. Numansdorp 30 okt. 1891, Administrateur, † Den Haag 10 dec. 1945, tr. Dordrecht 23 mei 1923 Alida Johanna Ouborg (VIIo).

VIIq. Cornelia Gerarda (Cor) Frugte, geb. Numansdorp 22 nov. 1893, † Meppel 31 okt. 1981, tr. Haarlemmermeer 3 juni 1919 Willem Uiterwijk, geb. Bloemendaal 27 sept. 1891, Bosbaas, † Rheden 2 mei 1976.
Uit dit huwelijk:
1. Anton Uiterwijk.
2. Maria Cornelia Uiterwijk.
3. Gerardus Theodorus Uiterwijk, geb. Dalfsen aug. 1921, † ald. 8 nov. 1921.

VIIr. Gerarda Helena Frugte, geb. Zuid-Beijerland 21 maart 1899, † Zutphen 6 sept. 1944, tr. 1e Amsterdam 9 nov. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 24 nov. 1924) Hendrik Christiaan van El, geb. Amsterdam 28 april 1889, Verpleger, Opzichter Rijksmuseum 1921-, † Enkhuizen 26 aug. 1956; tr. 2e Amsterdam 7 aug. 1935 Jan Albert Poortier, geb. Zwolle 2 aug. 1880, Boekhouder, conciërge, inspecteur verzekeringen, † Amsterdam 24 febr. 1957, gesch. echtg. van Elsiena Edens.
Haar kinderen:
1. Gerarda Helena, volgt VIIIg.
2. Jeannette Alberthe (Nettie), volgt VIIIh.
Uit het eerste huwelijk:
3. Helena Gerarda (Lena) van El, geb. Amsterdam 15 mei 1922.
4. Hary van El, geb. Antwerpen 27 april 1925, † Amstelveen 13 juli 2005.

VIIIg. Gerarda Helena Frugte, geb. Valburg 21 febr. 1917, † Nijmegen 9 juni 1999.
Haar zoon:
1. Zoon.
Uit haar relatie met Jan Ikes Pieter Wessing, geb. Amsterdam 5 febr. 1903, † ald. 23 maart 1977, zn. van Cornelius Theodorus en Edzardina Hermina Johanna Steinvoorte:
2. Zoon.

VIIIh. Jeannette Alberthe (Nettie) Frugte, geb. Amsterdam 29 sept. 1923, † Zutphen 6 sept. 1944.
Uit haar relatie met Georg Hillert, geb. Hasenau Duitsland 11 okt. 1920, zn. van Georg? en Ingrid Frida Hillert:
Jan Albert Georg Frugte, geb. Amsterdam 28 sept. 1942, † Krommenie 23 juni 2003, tr. N.N..

VIIs. Dirk Johan Frugte, geb. Zuid-Beijerland 9 dec. 1900, Ambtenaar der secretarie, Journalist, Adjunct commies 1935-1937, † Amsterdam 9 april 1949, tr. Haarlemmerliede 5 sept. 1923 (door echtsch. ontbonden Amsterdam 5 sept. 1927) Adriana Lokerse, geb. ’s Heer Arendskerk 15 dec. 1900, † Zwanenburg 25 maart 1980.
Uit zijn huwelijk:
1. Adry Dicky Frugte, geb. Hoofddorp 2 maart 1925.
2. Johanna Frugte, geb. Amsterdam 30 juni 1926.
Uit zijn relatie met Trijntje Assems, geb. Purmerend 18 juni 1906, † Assendelft:
3. Johan Frugte, geb. Amsterdam 15 febr. 1941, † 2006.

VIIt. Antonia Cornelia (Annie) Frugte, geb. Dordrecht 18 juni 1902, † Utrecht 19 juli 1989, tr. Utrecht 11 juli 1934 Willem Johannes Westdijk, geb. Utrecht 30 juni 1908, † 19 dec. 1984.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Westdijk, geb. Utrecht 7 aug. 1935, † ald. 21 sept. 1940.
2. Rob Westdijk, geb. Utrecht 16 april 1941, † ald. 23 april 1989.

VIIu. Marius Karel Frugte, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1904, † Sutherland Shire 4 april 1964, tr. Amsterdam 15 juli 1925 Teuna Van Oorschot, geb. Amsterdam 19 maart 1906, † Sutherland Shire 1 okt. 1986, dr. van Adrianus en Elizabeth Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus, volgt VIIIi.
2. Karel Adriaan Frugte, geb. Amsterdam 7 okt. 1926.

VIIIi. Theodorus Frugte, geb. Amsterdam 26 dec. 1923, tr. Amsterdam 2 juli 1946 Antje Van Der Toorn, geb. Zegveld 25 maart 1924.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VIIv. Alida Johanna (Alie) Frugte, geb. Haarlemmermeer 14 maart 1906, † Antwerpen 22 sept. 1988, tr. Hector Bossant, geb. Antwerpen 11 sept. 1905, † ald. 12 nov. 1988.
Uit dit huwelijk:
Alois Bossant, geb. Antwerpen 1933, † 2008.

VIIw. Johan Hendrik Frugte, geb. Haarlemmermeer 19 nov. 1908, † Amsterdam 6 juni 1980, tr. Amsterdam 21 juni 1933 Elisabeth Wilhelmina Zand, geb. Amsterdam 14 maart 1906, † ald. 17 jan. 1982.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, tr. N.N..
2. Dochter.
3. Zoon, tr. N.N..

VIIx. Gerardus C. Frugte, geb. Haarlemmermeer 15 mei 1910, † Amsterdam 20 aug. 1979, tr. Amsterdam 27 sept. 1933 Clasina C (Ina) Eland, geb. Zevenbergen 1 mei 1908, † Amsterdam 1 juni 1991, dr. van Pieter Johannes en Apolonia Adriana van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, tr. N.N..
2. Dochter, volgt VIIIj.
3. Hendricus Karel Frugte, geb. Haarlemmermeer 12 dec. 1944, † Viana do Castelo Portugal 15 aug. 1982, tr. N.N..

VIIIj. N.N., tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.

VIIy. Leonard Johan Frugte, geb. Haarlemmermeer 26 dec. 1913, † Amsterdam 3 aug. 1951, tr. Amsterdam 25 mei 1939 Johanna Elisabeth De Kruijf, geb. Sloten 22 mei 1915, † Heiloo 21 aug. 1999, dr. van Evert en Theresia Elisabeth La Grouw.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt VIIIk.
2. Leonard Johan, volgt VIII-l.
3. Zoon, volgt VIIIm.
4. Zoon, volgt VIIIn.

VIIIk. N.N., tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Ellen Lydia Frugte, geb. Culemborg 20 sept. 1968, † Heiloo 27 juli 2012.
2. Zoon.

VIII-l. Leonard Johan Frugte, geb. Amsterdam 8 juli 1943, † Brugge 4 maart 2018, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

VIIIm. N.N., tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.

VIIIn. N.N., tr. 1e N.N.; tr. 2e N.N., dr. van Harrie Postema en Wytske Philips.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dochter, volgt IXc.
2. Dochter.

IXc. N.N., reg. partnerschap N.N..
Uit dit partnerschap:
1. Dochter.
2. Zoon.

VIIz. Hendrika Johanna (Rika) Frugte, geb. Haarlemmermeer 3 dec. 1914, † Amsterdam 13 nov. 1952, tr. Amsterdam 24 april 1941 Cornelis Antonie (Kees) Faber, geb. Amsterdam 24 sept. 1913, † Hoorn 21 febr. 1984, zn. van Sijtze en Gerritje de Visser; hij hertr. Amsterdam 1 mei 1953 Johanna (Joke) E.M.H. Schellinger.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Hendrik Karel (Jos) Faber, geb. Amsterdam 10 okt. 1942, † Groningen 9 aug. 2017.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Karel Faber, geb. Amsterdam 12 dec. 1949, † ald. 20 mei 1983.
5. Dochter.

VIIaa. Cornelia G. Frugte, geb. Haarlemmermeer 4 maart 1916, † Den Haag 6 febr. 1998, tr. Watergraaafsmeer 4 mei 1939 Hendricus Christiaan Kruis, geb. Amsterdam 8 febr. 1911, † Frankrijk 5 dec. 1983.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Alfred Eduard Leopold (Fred) Kruis, geb. Amsterdam 26 april 1943, Boekhouder uitgeverij, † Frankrijk 16 aug. 2006.
3. Paul Peter Alexander Kruis, geb. Den Haag 7 okt. 1949, † 1995.

VIIab. Hendrik Frugte, geb. Haarlemmermeer 18 mei 1919, † Apeldoorn 3 jan. 1999, tr. 1e 18 april 1946 Annechien Kassies, geb. Lemmer 4 april 1918, † Apeldoorn 1 mei 1993; tr. 2e 1996 Wilma Tuls (Vogelzang), geb. Holland, Michigan 1916, † Michigan 14 mei 2010.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dochter, tr. N.N..
2. Dochter, tr. N.N..
3. Hendrika Margaretha Cornelia (Rieke) Frugte, geb. Den Haag 17 mei 1954, † Apeldoorn 29 nov. 2011, tr. N.N..

IIb. Claus Henrich Fruchte, geb. Kalkriese sept. 1739, † Engter 24 maart 1804, tr. Engter 21 nov. 1769 Maria Margaretha Relings.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catherina Maria Fruchte, geb. Engter 2 juni 1771, tr. Engter 12 mei 1797 Frnz Henrich Krämer, geb. Belm.
2. Gerdt Henrich Fruchte, geb. Engter 21 aug. 1774, † ald. 19 nov. 1774.
3. Catberina Liesabeth Fruchte, geb. Engter 19 nov. 1775, † ald. 14 mei 1776.
4. Christian Fruchte, geb. Engter 13 april 1776, † ald. 23 jan. 1974.

Gegenereerd met Aldfaer 9.1 op 14 mei 2021 08:39:51
Bestand C:\Users\Karel\Documents\Aldfaer\Stambomen\stamboom frugte_202104061930