Een reis door de tijd…begrippen en privacyregels

 

stamboomonderzoek

 

Stamboomonderzoek is een reis door de tijd die op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Er worden verschillende begrippen gehanteerd als parenteel, genealogie, kwartierstaat, stamreeks, stamvader, voorouders, nageslacht enzovoort. Uitgangspunt in de speurtocht naar het verleden van de vier families  Frugte, De Kruijf, La Grouw en Scheepmaker is  het presenteren van gegevens over de familie en familie-verwanten. Geboorten, overlijden, huwelijk, kinderen, beroep, woonplaats enzovoort. Privacy-wetgeving wordt gerespecteerd.

 

Die kunnen uiteindelijk grafisch worden weergegeven, of tekstueel met uitleg. Het kan allemaal. Maar eerst even een korte uitleg van de begrippen:

 

Genealogie

Genealogie is de wetenschap die zich bezig houdt met stamboomonderzoek. Genealogie is ook een overzicht van alle nakomelingen in mannelijke lijn van een bepaald persoon of echtpaar. Er wordt uitgegaan van een ‘stamvader’, een persoon uit het verleden van wie wij weten wanneer hij is geboren.  Gegevens worden verzameld van het gezin van de stamvader: echtgenote, zoons, dochters. Het vervolg betreft dan uitsluitend de zoons. Met wie zijn ze getrouwd, wie zijn hun kinderen. Zo komen we uiteindelijk in de huidige tijd terecht. Het gaat dus om de mannelijke lijn.

Parenteel

Indien ook de afstammelingen van de vrouw in het onderzoek worden opgenomen, spreekt men van parenteel. Hier gaat het dus om alle nakomelingen van de stamvader, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Niet één, maar meerdere familienamen komen hier in voor.

Kwartierstaat

Overzicht van alle voorouders van een bepaald persoon. Alle afzonderlijke personen worden kwartieren genoemd en ieder kwartier krijgt een nummer, beginnend met het cijfer 1 van de persoon van wie je uitgaat. Vervolgens krijgen de mannen een even cijfer, de vrouwen een oneven cijfer.

Stamreeks

We spreken van een stamreeks als er sprake is van een genealogisch overzicht in mannelijke of vrouwelijke lijn.

Stamvader

Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht in rechte mannelijke lijn. De stamvader vormt het eindpunt van een stamreeks.

Privacyregels

Volgens de privacy-wetgeving mogen genealogische gegevens meteen na overlijden worden gepubliceerd. Gegevens van levende personen niet. Het kan zijn dat er geen overlijdensdatum bekend is. In dat geval worden gegevens uitsluitend gepubliceerd indien de persoon 110 jaar of langer geleden is geboren.

Foto’s van overleden personen mogen volgens het portretrecht van de auteurswet minimaal tien jaar na overlijden zonder toestemming worden geplaatst. Op deze site is deze regel van toepassing.

Op het gebied van genealogie zijn veel boeken verschenen. Wil je meer weten over stamboomonderzoek? Hieronder volgen enkele tips.

Het grote familieboek. Ontdek je voorouders, hun leven en hun tijd. Auteur: Floor Bal  Uitgever Spectrum. ISBN 9789000335091.

Verborgen verleden. Het stamboomboek. Auteur: Rob van Drie. Uitgeverij WBooks. IBN 9789462580565.

Hoe schrijf je een familiegeschiedenis? Auteur: Marijke Hilhorst. Uitgeverij: Augustus. ISBN 9789045701660.

Heraldiek en genealogie. Auteur: C. Pama. Uitgeverij Spectrum. ISBN 9789031505487.

Je Stamboom. Je Familiegeschiedenis Stap Voor Stap. Auteur J. Roelstraete. Uitgeverij  Davidsfonds. ISBN 9789058263957.

Stamboom maken op de pc voor senioren. Auteur Uithoorn Studio Visual Steps. Uitgeverij Visual Steps. ISBN 9789059053472.

De kleine Je stamboom onderzoeken voor Dummies. Auteur Pyter Wagenaar. Uitgeverij Voor Dummies. ISBN 9789043028080.

Gids voor Stamboomonderzoek. Auteur: Roelof Vennik. Uitgeverij  Donker B.V., Uitgeversmaatschappij Ad. ISBN 9789043028080.

Stamboomonderzoek voor beginners. Auteur Rob van Drie. Uitgeverij Centraal Bureau voor Genealogie. ISBN 9789058020017.

Je stamboom op de computer. Auteurs Ronald Balhan en Rob van Drie. Uitgever A.W. Bruna. ISBN 9789022957714.