De stamvaders. Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht in rechte mannelijke lijn. Als we van deze definitie uitgaan, dan hebben we hier te maken met de volgende stamvaders, voor zover die momenteel bekend zijn. Mogelijk dat bij meer informatie nog een oudere stamvader opduikt:

 

Als je op de namen klikt, dan krijg je alle nakomelingen van de stamvader te zien in een nieuw venster, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Om de privacy-regels te waarborgen worden niet de namen weergegeven van personen die nog leven, tenzij er sprake is van uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon zelf.